Kıdem Sürelerinin Birleştirilmesi

Kıdem Sürelerinin BirleştirilmesiGiriş:

İşçinin eskiden beri çalıştığı eski işyeri aynı işverene ait ise işyeri değişikliğinde bulunması halinde en son işyerinden ayrılırken kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılması durumunda eski çalıştığı aynı işverene ait işyerlerindeki çalıştığı süreler bileştirilir.

Özet:

Davacı hizmet akdi ile çalışırken emeklilik suretiyle işyerinden ayrılmış, daha önce 17.7.1978 – 1.12.1981 tarihleri arasında memuriyette geçen hizmetlerinin kıdem tazminatı hesabında nazara alınmadığı gerekçesi ile fark kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Mahkemece bu sürenin kıdem tazminatı hesabında nazara alınması doğru ise de 1475 sayılı yasanın 14/6 maddesi gereğince memuriyette geçen süre için verilecek tazminatın TC.Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet bu süresine ait ödenecek miktar yaşlılık aylığının başlangıç tarihinde TC.Emekli Sandığı Kurumunun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?