kalabalik-low

Kıdem Tazminatı Fonuna Yeni Ayar

Bir süredir gündemde yer tutan kıdem tazminatına yönelik yeni düzenleme, Hükümetin gündeminde arka sıralara alındı. 2013 ile birlikte yürürlüğe konulacağı yönünde haberler yapılan yasa taslağı TBMM gündemine getirilmeden değerlendirme dışı bırakılmış görünüyor. Toplumun hemen tüm kesimlerini ilgilendiren kıdem tazminatı, tüm tarafların uzlaşacağı bir nokta bulununcaya dek beklemeye devam edecek gibi.

Mevcut durumda eski 1475 sayılı kanunla getirilen düzenlemenin yürürlüğü devam etmekte. Bu kapsamda; aynı işverene bağlı çalışma süresi en az “1” yıl olan işçi yasa ile belirlenen koşullarda iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanıyor. Her çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret ödenmesine dayalı düzenleme, 4857 sayılı İş kanunu yürürlüğe konulduğundan bu yana değiştirilmek için beklemekte.

Gündemde yer tutan yeni taslak çalışanların kıdem haklarının bir fona devredilmesi üzerine kurulmuştu. İşverenlerin işsizlik sigortası benzeri bir prim ödemesi, ödenen bu primlerin bir fonda değerlendirilerek çalışanların kıdem tazminatı haklarının devlet güvencesine alınması planıyordu. Bu yolla pratikte toplumun çok küçük bir kısmının gerçekten yasa ile belirlendiği şekliyle yararlandığı kıdem tazminatının genele yayılması, gereken koşullar sağlandığında tüm çalışanların kıdem tazminatlarını almaları hedeflenmekteydi.

Görünen o ki; kıdem tazminatı gibi tüm toplum kesimlerini ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme için bir süre daha beklenmesi gerekecek.


Fotoğraf: ertugboyvatKalabalık

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …