Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik

Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik Uygulama Rehberi (Parça 2/4)

Datassist ve iskanunu.com ekibinin Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik üzerinde ortaklaşa etüdünün bazı sonuçlarını paylaştığımız çalışmanın 2. kısmıdır.

1. Kısım için tıklayınız

İŞVERENİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İZİNLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU

Çalıştırmama

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Ayrıca yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca da gece çalıştırılmaz.

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

İzinler

Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun Analık halinde çalışma ve Süt izni ile ilgili 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik Uygulama Rehberi 3. Kısım: Oda ve Yurtların Açılması ve İşletilmesi’ne devam etmek için tıklayınız

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik tam metni için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

İşveren emzirme izninin kullanılmasına izin vermeyip bu sürelerde işçiyi çalıştırdığında, işçinin hakları nelerdir? Kullanılamamış geçmiş süt izinleri işverenden talep edilebilir mi?