Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik

Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik Uygulama Rehberi (Parça 1/4)

16 Ağustos 2013 tarihinde çıkarılan yeni yönetmelikle 6331 sayılı kanunun 30. maddesine dayanarak 14 Temmuz 2004 tarihli Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklik uygulamada da birçok değişikliği beraberinde getirdi.

Datassist ve iskanunu.com ekibinin Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik üzerinde ortaklaşa çalışmasının bazı sonuçlarını ana hatları ile sizlerle paylaşmak isteriz.

Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır. 6331 sayılı Kanun kapsamında olup, kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İŞVERENİN BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SORUMLULUĞU

Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmelidir.

İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin veya çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I ‘de belirtilen genel ve özel önlemleri alır.

İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III ’teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik Uygulama Rehberi 2. Kısım: Oda ve Yurtların Açılması ve İşletilmesi’ne devam etmek için tıklayınız

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik tam metni için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramının yaklaşması sebebi ile kamu sektörü ve özel sektörün merakla beklediği tatil kararı başbakanlıkça …