Sigorta'da Yeni Dönem Başlıyor

Sigorta’da Yeni Dönem Başlıyor

Sigorta şirketlerine sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu geliyor. Şirketler, sağlık sigortası yapacakları müşterilerinden sağlık raporu isteyebilecek.

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sağlık sigortası yapan şirketler, müşterilerin daha önce tedavi gördüğü hastanelerden, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden ve SGK’dan bilgi talep edebilecek.

Şirket, müşterisine sağlık geçmişiyle ilgili yazılı ya da sözlü sorular yöneltebilecek. Eğer müşteri, sağlık geçmişiyle ilgili şirkete bilgi verilmesini istemezse, sigorta sözleşmesi, müşterinin beyanına dayanarak yapılabilecek. Bu durumda da şirketler, müşterilerinin sağlık durumuna ilişkin doktor görüşü isteyebilecek. Söz konusu işlemlerim masrafları da müşteri ve sigorta işlemi tarafından karşılanacak.

SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

Yönetmelik ile sigorta şirketlerine sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu da getirildi. Bu kapsamda yönetmelikte, “Sigortalıya ilişkin bilgi ve belgeler hakkında şirketin değerlendirme esasları ve sözleşme hükümleri kapsamında görüş verebilecek, kadrosunda çalışan veya şirket ile anlaşmalı, hekim veya uzman hekim veya diğer sağlık meslek mensubu en az bir kişi görevlendirir” hükmü yer aldı.

“ÖMÜR BOYU SİGORTA” ŞARTLARI DEĞİŞMEYECEK

Yönetmelik ile ömür boyu yenileme garantisi bulunan sigorta şartlarının, sonradan değiştirilemeyeceği de hükme bağlandı. Bu kapsamda yönetmelikte “Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen ilk sözleşme tarihinde geçerli olan özel şartlarda, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları belirlenir. Söz konusu bilgiler ve değerlendirme şartları sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemez maddesi yer aldı.

Ancak düzenleyeme göre, müşterilerin sağlık geçmişleri, şirketlerin ömür boyu yenileme garantili sigorta primlerini belirlemelerinde etkili olacak.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Ev hizmeti çalışanları; ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek işlerin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafında yapanlar …