facebooktan-ceza-alan-memura-mujde

Facebook’tan Ceza Alan Memura Müjde

657 Sayılı kanunun 125. maddesinde düzenlenen internet suçları kapsamında yer alan “Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” fiilinin karşılığı memuriyetten çıkarma olarak belirlenmiştir.

Samsun’da yaşanan bir olayda, kamuda çalışan “hizmetli” statüsündeki bir çalışan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarında Volkan Konak’a ait bir videoyu paylaşıp, referandumda “Evet” oyu verenlere yönelik hakaret kapsamındaki bir metni de bu videoya eklemişti. Bir siyasi parti aleyhine çok sayıda yazılar yazan bu memura, ihbar üzerine 657 sayılı kanunun 125. maddesi gereğince “Memuriyetten çıkarma cezası” verilmişti.

Şahıs, cezanın tebliğinden sonra 60 günlük dava açma hakkını da kaçırmış ve dava açma süresinin sonlanmasından 10 gün sonra dava açmıştı.

3 üyeli mahkeme heyeti oybirliği ile şu kararı almıştır:

1- Kişinin ailesini de etkileyen bu derece önemli bir kararda, memura itiraz yolu açık olarak gösterilmediği için, dava açma süresi geçtikten sonra dahi dava açılmış olsa, davayı kabul etmiş ve süre aşımı itirazını reddetmiştir.

2- Esas yönünden yapılan incelemede ise, bilirkişi raporunda yazıların hizmetli tarafından yazılıp yazılmadığının kesin olarak netleştirilemediği, bu tespitin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarına yazı yazılması gerektiği tespitlerine atıfta bulunarak, hizmetlinin üzerine atfedilen fiilin açık ve somut bir şekilde ortaya konulamamış olması nedeniyle dava konusu memuriyetten çıkarma işlemini iptal etmiştir.

{fcomment id=1696}

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yıllık İzin Nedir?

T.C. Anayasa’sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu’na tabi olarak …