taseron-isci-meclis

Taşeron İşçi Meclis’e Geliyor

Meclis gündemine gelecek olan taşeron düzenlemesiyle işçilerin sözleşme süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Kamuda çalışan 10 bin işçinin de kadroya geçirilmesi planlanıyor. Torba kanunda taşeron işçiliğin sorunlarının geniş yer kapladığı ifade edildi.

Belli başlı bazı değişimler şöyle sıralanıyor:

-Tanımlar Değiştiriliyor

Alt işverenlik için bazı tanımlar değişecek. Asıl işverenin bir işi alt işverene verebilmesinde aranacak şartlarda da değişiklik söz konusu.

-10 Bin Çalışana Kadro

Kamudaki taşeron işçilerin sorunları gözetilerek, taşeron işçinin mahkemeye gitmemesi için ya sulh yoluna ya da kamudaki işçilerin kadroya alınması yoluna başvurulacak.

-Kıdem Fonu Rafa Kalktı

Kıdem tazminatı, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı için şimdilik rafa kalktı.

-Evde Çalışana Sigorta

Torba yasadaki belki de en radikal kararlardan birisi evde çalışan temizlikçi, hizmetli gibi “süreksiz işçi” kapsamındaki işçilere yapılması planlanan sigorta. 15 günlük prim ödemeleri halinde, devlet sigorta primlerini 30 güne tamamlayacak.

{fcomment id=1697}

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …