2021 Genelge Parametreleri
2021 Genelge Parametreleri

2021 Genelge Parametreleri

SGK tarafından 2021 yılı boyunca uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar hakkında genelge yayımlandı. Genelge ile sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, hizmet borçlandırılması ile yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılması, geçici iş göremezlik ödenekleri, emzirme ödeneği, cenaze ödeneği ve idari para cezalarına ilişkin tutarlar belli oldu. 2021 yılı için belirlenmiş olan asgari ücret tutarına bağlı olarak hesaplanan bu tutarlara aşağıda yer verilmiştir:

5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olan sigortalılar için sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları şu şekilde:

  • Bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışan sigortalılar için

2021 boyunca sigorta primine esas kazanç sınırları;

Günlük kazanç alt sınırı    :          119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı       :          3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı   :          894,38 TL(*)

Aylık kazanç üst sınırı      :          26.831,40 TL

  • Çırak ve Öğrenciler için

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu‘nun 25. maddesi kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları asgari ücretin yüzde %50’si olarak hesaplanıyor. Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için 2021 boyunca;

Günlük kazanç tutarı   :         59,63 TL

Aylık kazanç tutarı      :         1.788,90 TL

  • Yükseköğrenimleri esnasında staj gören öğrenciler, kısmi süreli çalıştırılan öğrenciler ile burs alanlar ve kursiyerler için

Sigorta primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanıyor. Prim ve hizmet beyannamelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için 2021 boyunca;

Günlük kazanç tutarı       : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı          :  3.577,50 TL

  • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce, yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları yine 2021 boyunca;

Günlük kazanç alt sınırı      : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı         : 3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı     : 357,75 TL    

Aylık kazanç üst sınırı        : 10.732,50 TL

  • 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primleri ile sigortalılar tarafınca yapılan ödemeler;

10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin günlük kazanç alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri tutar 2021 boyunca;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için alt sınır     : 119,25 x 10 x % 37,5 = 447,19 (*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için alt sınır     : 119,25 x 30 x % 37,5 = 1.341,56 TL

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için üst sınır    : 894,38 x 10 x % 37,5 = 3.353,93(*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için üst sınır    :  894,38 x 30 x % 37,5 = 10.061,78 (*) TL

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların iş kazası ve meslek hastalığı priminde prime esas günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 2021 boyunca;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 119,25 x % 2 = 2,39 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2,39 x 9 = 21,51 TL

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası priminde prime esas günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 2021 boyunca;

119,25 x 30 x % 32,5 = 1.162,69 (*) TL

  • Prime esas kazançlardan muafiyet uygulanacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları 2021 boyunca, aşağıda yer alan tutarlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

Yemek parası                   : 119,25 x %6 = 7,16 TL (Günlük)

Çocuk zammı                   : 3.577,50 TL x %2 = 71,55 TL (Aylık)

Aile zammı /yardımı        : 3.577,50 x %10 = 357,75 (Aylık)

  • 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar ve aynı fıkranın (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler için 2021 boyunca ödenebilecek alt ve üst sınır;

Alt sınır: 119,25 TL x 30 x % 20 = 715,50 TL

Üst sınır: 894,38 TL x 30 x % 20 = 5.366,28 TL olarak uygulanacak.

  • Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler için;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler için aylık kazanç alt ve üst sınırlar, 2021 boyunca;

Alt sınıra göre: 119,25 TL x 30 x %32 = 1.144,80 TL(/30 x gün sayısı)

Üst sınırı göre: 894,38 TL x 30 x %32 = 8.586.05 TL(/30 x gün sayısı) ödeyecekler.

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler için aylık kazanç alt ve üst sınırlar 2021 boyunca;

Alt sınıra göre: 119,25 TL x 30 x %35 = 1.252,13 TL (/30 x gün sayısı)

Üst sınırı göre:  894,38 TL x 30 x %35 = 9.390,99 TL (/30 x gün sayısı) ödeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanun’a göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

Hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmalıdır. Bu tutar, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’sidir. 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri için;

Alt sınır: 119,25 TL x %32 = 38,16 TL

Üst sınır: 894, 38 TL x %32 = 286,20 TL

olarak uygulanacaktır.

Yine 5510 sayılı kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre kısmi süreli çalışılan aylar için o ayda eksik kalan sürelerin borçlandırılmasında, bu kişilerin 1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmalarından dolayı, genel sağlık sigortası borcunun olması durumunda %32 üzerinden, borçlarının olmaması durumunda ise  %20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

3102 sayılı Kanuna göre, yurt dışında geçen süreler için borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmalıdır. Bu tutar, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın %45’idir. Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı;

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri için;

Alt sınır: 119,25 TL x %45 = 53,66 TL

Üst sınır: 894,38 TL x %45 = 402,47 TL (*)  

olarak uygulanacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5. maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödenekleri alt sınıra dayandırılmıştır. Buna göre,

  • 1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlikleri bu tarihten sonra da devam edenler ile
  • bu tarihten sonra geçici iş göremezliğe uğrayanlardan günlük kazançları 119,25 TL altında hesaplananların,

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında istirahatte geçirdikleri süreler için geçici iş göremezlik ödenekleri 119,25 TL olan asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanır.

Çırak ve stajyerler için ise yine aynı tarihler esasında günlük kazançları 59,63 TL altında hesaplananların geçici iş göremezlik ödenekleri 59,63 TL olan asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanır.

Emzirme Ödeneği

25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından itibaren geçerli olan uygulama ile emzirme ödeneği, her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranında arttırılır. Buna göre, 2020 yılı için emzirme ödeneği 202 TL iken, 2020 yılı TÜFE değişim oranı ile 2021 yılında bu ödenek 232 TL olarak açıklanmıştır.

Cenaze Ödeneği

25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından itibaren geçerli olan uygulama ile cenaze ödeneği, her yıl bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranında arttırılır. Buna göre, 2020 yılı için cenaze ödeneği 801 TL iken, 2020 yılı TÜFE değişim oranı ile 2021 yılında bu ödenek 918 TL olarak açıklanmıştır.

İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanununa göre belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi uyarınca, fiil tarihinde geçerli olan aylık brüt asgari ücret baz alınarak idari para cezası uygulanır. Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında idari para cezalarında 3.577,50 TL esas alınır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir