2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması
2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması

2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması

Her yıl uygulanan, mali meslek mensupları kapsamında serbest muhasebeci veya mali müşavirler ile benzeri işlerde çalışanlar için kolaylık getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayıp 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona eriyor.

Mali meslek mensupları ile bordro çalışanları için, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yasal süreler gözetilerek çalışma organize edilir. Bu alanda çalışanlar için, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre dinlenme ihtiyacının giderilmesi amacıyla mali tatil uygulaması yapılırken, kamu yükümlülükleri bu kanun kapsamında ertelenir.

1 Temmuz – 20 Temmuz arasını kapsayan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih mali tatili izleyen 7’nci gün sonuna kadardır. Bu nedenle 1 Temmuz – 20 Temmuz tarihi arasında yapılması gereken bildirimler 27 Temmuz Çarşamba gün bitimine dek yapılabilecek. Mali tatil sonrası, 21 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yasal süresi sona eren bildirimlerse mali tatili izleyen 5’inci gün sonuna kadardır. Yani 25 Temmuz Pazartesi gün bitiminde sona eriyor.

Mali tatil süresinde yapılan ertelemeler hem SGK hem de vergi uygulamalarını kapsar. İş ve sosyal güvenlik uygulamaları kapsamında 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Kanun ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği süresi içerisinde yerine getirilmesi gereken

  • İş yeri Bildirgesi,
  • İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi,
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,
  • İdari para cezalarına itiraz,
  • İdari para cezaları ödemesi,      
  • Prim ödeme süresi,
  • Prim borçlarına,
  • Hizmet borçlanmaları ödeme süresi,
  • Tebliğ edilen para cezalarının son ödeme günü,
  • İş müfettişleri ve denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günü

mali tatil gereğince ertelenecek, son günü 1 Temmuz – 20 Temmuz tarihlerine denk gelen bildirimler 27 Temmuz Çarşamba gün sonunda bitecek, son günü 21 Temmuz – 25 Temmuz tarihlerine denk gelen bildirimlerse 25 Temmuz Pazartesi gün bitiminde sona eriyor.

Mali tatile denk gelmemesi sebebiyle, Haziran 2022 dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme tarihinin son günü 26 Temmuz 2022 Salı günüdür.

Mali tatil uygulamasının kapsamadığı bazı yükümlülükler bulunur;

Niteliği gereği İş kazası ve meslek hastalıkları mali tatil uygulaması kapsamı dışındadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirim süresi mali tatile denk gelse dahi verilme süresi en geç 3 iş günüdür.

İstirahat raporlarının her ayın en geç 23’üne kadar SGK’ya bildirilmesi gerekir. Bu tarihte herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Çalışma günü ya da hafta tatiline bakılmaksızın ayın 23’üne kadar istirahat raporlarının SGK E-vizite ekranlarında onaylanması gerekir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2022 Yılı 2. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

2022 yılı 2. dönem yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları belli oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir