torba-yasa-ile-dogum-borclanmasi-kapsami-genisletiliyor

Torba Yasa İle Doğum Borçlanması Kapsamı Genişletiliyor

Kamuoyunun merakla beklediği Torba Yasa‘nın getirdiği yeniliklerden birisi de Doğum Borçlanmasıdır. Daha önceleri  hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha sonra  kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar, Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar Doğum Borçlanması için başvuru hakkına sahipti.

TBMM Genel Kurul’da  görüşülmekte olan kamuoyunda “torba kanun tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Doğum Borçlanmasına ilişkin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi ; Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kamu idarelerinde çalışanlara doğum borçlanma hakkı getiriyor olmasıdır.

Tasarı ile yaşama geçecek diğer bir önemli değişiklik ise borçlanılabilecek çocuk sayısıdır. Yazımız itibarı ile borçlanılacak çocuk sayısı 2 iken Tasarının yasalaşması halinde borçlanılabilecek çocuk sayısı 2 den 3 çıkacaktır.

Konu ile ilgili maddenin Yasalaşması ardından Doğum Borçlanmasını ayrıntıları ile siz değerli okuyucularımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile bazı SGK borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Peki hangi borçlar kapsama alınmadı, gerekli şartlar neler?