Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları
Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Torba Yasa ile SGK Borç Yapılandırmaları

Geçtiğimiz hafta, pandeminin en büyük yasal düzenlemesi olan Torba Yasa, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Süresi biten pandemi düzenlemelerinin birçoğunun süresi uzatılırken, birçok yeni düzenleme de hayatımıza girdi. Düzenlemeler ile birçok vergi ve SGK borcuna da yapılandırma geldi. İşte Torba Yasa ile SGK borç yapılandırmaları:

Kapsama Alınan SGK Borçları

Yapılandırmaya dahil olan borçların süresi 2020 Ağustos ve öncesini kapsıyor. İşte kapsam dahilinde olan borçlar:

 • Sigorta Primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri,
 • İşsizlik Sigortası Primleri,
 • İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,
 • 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi kapsamında borçlular tarafından taksitlendirilen alacaklar,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,
 • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
 • 31 Ağustos 2020 öncesi yapılan tespitlere ilişkin 31 Aralık 2020’ye kadar kesinleşen idari para cezaları,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan gecikme zamları
 • 5510 sayılı Kanunun Ek 5. Ek 6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler

Yukarıdakilerin yanı sıra, tahsili ve takibi SGK tarafından yapılan; damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergileri de yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Yapılandırma Kapsamına Girmeyen SGK Alacakları

Öte yandan yapılandırma kapsamına girmeyen bazı SGK alacakları da bulunuyor. İşte yapılandırma dışında kalan SGK alacakları:

 • Covid sebebiyle ödemeleri 2020 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen; 2020 Mart, Nisan ve Mayıs ayı sigorta primleri,
 • Giresun’daki sel felaketi nedeniyle ertelenen 2020 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına (pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin prim ödemeleri de dahil olmak üzere) ait sigorta primleri,
 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 17 Aralık 2020 itibarıyla devam eden yapılandırma borçları,
 • 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10 Temmuz 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları,
 • 6360 sayılı Kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları,
 • Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan MU ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
 • SGK kira alacakları

Yapılandırmalar Nasıl Olacak?

İşverene rücu etmiş alacaklara ve yersiz ödenen gelir ve ayılıklara kanunu faiz işlenmeyecek. Bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında zam uygulanacak.

Aynı zamanda 31 Ağustos 2020 öncesi olan idari para cezalarının da yarısı silinirken, diğer yarısı yine yasal faiz yerine, Yİ-ÜFE oranında zamlanacak. Ayrıca borçlu 1 Mart 2021’e kadar, Yİ-ÜFE oranının yüzde 10’unu ödediği takdirde, kalan yüzde 90’lık kısım silinecek.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE oranının %50’sinin en son 30 Nisan 2021’de peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında uygulanan zam tutarının %50’si
silinecek.
Taksitle ödemeyi tercih eden borçlular, 2 ayda bir ödenmek üzere 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabilecek. Peşin ödeme veya tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılar kullanılarak ödenecek tutar hesaplanacak.

Genellikle inşaat ve ihale ile gerçekleşen işlerde karşımıza çıkan asgari işçilik değerlendirmelerinde de eksik işçilik tutarlarının yarısı silinecek, kalan diğer yarısının gecikme zammı Yİ-ÜFE oranına göre yapılacak.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İşverenlere SGK Borçlarını Taksitlendirme İmkanı Getiriliyor

İşverenlere SGK Borçlarını Taksitlendirme İmkanı Getiriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 20.11.2018 tarihli duyuruda, uyumlu işverenlerden borçlarını ödemede zorlanan için bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir