Yeni Torba Yasa ile Gelen Düzenlemeler
Yeni Torba Yasa ile Gelen Düzenlemeler

Yeni Torba Yasa ile Gelen Düzenlemeler

Pandemi döneminin en kapsamlı düzenlemesi olan Torba Yasa, geçtiğimiz hafta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Birçok yeni düzenlemeyi bünyesinde barındıran Torba Yasa’yı sizler için inceledik. İşte yeni düzenlemeler!

İşsizlik Sigortası Kanunu’na Yeni Madde

7256 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 7. madde eklendi.

Buna göre, işsizlik ödeneği almaya hak edenlerin, işten ayrıldıkları tarihi takip eden 90 gün içinde işe alınarak kesintisiz 12 ay çalışması halinde; işsizlik ödeneği aldığı süre kadar, uzun vadeli sigorta kolları primi karşılanarak ve sigortalının hizmet cetvelinde emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı tamamlanmış olacak. Gereken bu bütçe, İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden karşılanacak.

Cumhurbaşkanına Süre Uzatma Yetkisi

6111, 7103 ve 7252 numaralı kanunların uzatılma ve sona erdirme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.

7256 sayılı Yasa’nın 6. maddesi ile;

  • 6111 numaralı Kanun; ilave istihdam (genç ve kadın sigortalı – mesleki yeterlilik belgesi sahibi sigortalı ilave istihdamı) teşviki (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) ve
  • 7256 sayılı Yasa’nın 7. maddesi ile 7103 numaralı Kanun (4447 sayılı Kanun Geçici 19.madde) 17103: İmalat ve Bilişim Sektörü, brüt asgari ücret kadar (işçi+ işveren payları) , 27103: Diğer Sektörlerde olmak üzere: Asgari ücret üzerinden alınan sigorta primi kadar (İşçi + işveren payları) sağlanan teşvik sürelerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması Cumhurbaşkanı yetkisinde olacak.

7256 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile 7103 numaralı Kanun, Teşvikin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi (4447 sayılı Kanun Geçici 21.madde)  yönünden de uygulanmasının yine 31 Aralık 2023’e kadar uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.

Daha önce de birkaç kez uzatılan, kısa çalışma ödeneğinin tekrar uzatılmasına ilişkin karar da Torba Yasa’da kendine yer buldu. Buna göre Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2021’e kadar kısa çalışma ödeneği süresini uzatabilecek.

Öte yandan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden, işveren kaynaklı yapılan hatalı işlemlerden dolayı ceza kesilmeyecek.

7252 Teşviki Uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğini sonlandırıp, normal çalışmaya geçenlere verilecek teşvik süresi ile ilgili uzatma kararı da yine Cumhurbaşkanı’na verildi. Buna göre, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücretsiz izin desteğinden normal çalışmaya dönenler, 30 Haziran 2021’e kadar teşvikten faydalanabilecek.

Kayıt Dışı Önleme Teşviki

Torba Yasa’da en çok ilgi çeken düzenlemelerden birisi de, kayıt dışı istihdama yönelik oldu.

1 Ekim 2020 itibarıyla SGK’ya bildirilen sigortalılar, emekliler, yabancı çalışanlar, yurt dışında çalışanlar, ek 9 ev hizmetleri kapsamında çalışanlar hariç olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olsun ya da olmasın, mevcutta kayıt dışı istihdam edilen kişilerin, 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında iş yerinde çalışmakta iken, iş sözleşmeleri işverence ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında feshedilenlerin, 31 Aralık 2020’ye kadar, ayrıldıkları özel sektör işverenlerine başvurarak yeniden istihdam edilmeleri durumunda, fesih yasağı süresini geçmemek üzere bu şekilde çalıştırdıkları her bir kişi ve her bir gün için işverene 44,15 TL tutarında sigorta prim teşviki (30 gün için 1.324,50 TL) verilecek. Bu teşvikten yararlanmak için son gün 31 Aralık 2020 olacak.

Yukarıda belirtilen çalışanların, ücretsiz izinde bildirilmesi halinde ise günlük 39,24 TL’lik pandemi nakdi ücretsiz izin desteği sağlanacak.

İşverenlerin bu destekten faydalanabilmesi için; söz konusu sigortalıların, iş yerinin ortalama çalışma süresi kadar çalışması gerekiyor. Hatalı ya da yanlış beyanda bulunan işverenlere, sağlanan destekler faizi ile cezai işleme tabi tutulacak.

İlave İstihdam Teşviki

İşverenlere; 1 Ocak 2019 ila 30 Nisan 2020 tarihleri arasında en az sigortalı çalıştırılan döneme ilave, her kişi için günlük 44,15 TL’lik teşvik verilecek. Kişilerin ücretsiz izin olması halinde yine 39,24 TL’lik nakdi ücretsiz izin desteği verilecek.

Öte yandan yine belirtilen süreler arasında ilk defa tescil olan iş yerleri için de, bu teşvik geçerli olacak.

SGK Prim Borçlarında Yeni Düzenleme

SGK prim borçlarının gecikme cezası ve zammına yapılandırma geldi. SGK tarafından takip ve tahsil edilen 2020 yılı Ağustos ve öncesi dönemlere ilişkin Sosyal Güvenlik prim borçları yapılandırma kapsamına alınarak gecikme cezası ve gecikme zamları terkin edildi ve aynı zamanda söz konusu borçların 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödemesi imkanı getirildi.

Fark işçilik prim borçlarının gecikme cezalarında ve yine SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında indirim ve aflar getirildi.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi

BAĞ-KUR’lular, tarımda süreksiz olarak hizmet akdiyle çalışanlar, 10 günden az ticari taksi-dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile 10 günden az kısmi süreli olarak çalışan sanatçıların, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekiyor. 7256 sayılı Kanun’la söz konusu sigortalıların 60 günden fazla prim borcu olsa dahi, bu borçlarını yapılandırmaları ve ilk taksitini ödemek şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerinin önü açılıyor.

Öte yandan, 8 Mart 2017’ye kadar gelir durumlarına göre üç farklı tarifeden prim ödeyerek, geliri olmaması durumunda ise prim ödemeyerek genel sağlık sigortalı sayılanlar ile 8 Mart 2017 tarihinde, asgari ücretin % 3’ü tutarında sabit genel sağlık sigortası prim tarifesine göre GSS primi ödeme zorunluluğu bulunan sigortalılar ve gelir testine girmeyerek en yüksek tarifeden borçlu olan GSS’lilere, yeniden gelir testine başvurma hakkının olduğu ve çıkacak yeni tutarın güncellenerek GSS borcu yansıtılacağı belirtildi. Bu işlem için son tarih ise 31 Mart 2021.

Öte yandan, GSS borcunu 30 Nisan 2021’e kadar ödeyen sigortalılar için, GSS borçlarındaki gecikme cezası ve gecikme zammı terkin edilecek ve herhangi bir enflasyon güncellemesine tabi tutulmayacaklar. 17 Kasım 2020 öncesinde, GSS borcu bulunan vatandaşlar 30 Nisan 2021’e kadar, borçlarını ödeyip ödemediklerine bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Datassist‘in konu ile ilgili gerçekleştirdiği İşvereni Yakan Sorular YouTube yayınına aşağıdan erişebilirsiniz:

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir