2023 Yılı İkinci Dönem Asgari Ücret Desteği Tutarı Duyuruldu
2023 Yılı İkinci Dönem Asgari Ücret Desteği Tutarı Duyuruldu

2023 Yılı İkinci Dönem Asgari Ücret Desteği Tutarı Duyuruldu

Asgari ücret desteğinden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4-1(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör iş yeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanun’a ekli I, II, III ve IV sayılı cetvellerde sayılan kamu idarelerine ait pozisyonlarda 4-1(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç diğer kamu iş yeri işverenleri yararlanabilmektedir.

24 Haziran 2023 tarihli ve 32231 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararında, 2023 yılı Temmuz ve Aralık dönem aralığında geçerli olan asgari ücret desteği tutarı aylık 500 ₺ olarak belirlenmiştir.

İşverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için geçerli olan usul ve esaslar;

  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde bildirilmesi gerekir.
  • 2023 yılı öncesi tescil edilmiş iş yerleri için işverenler, Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten faydalanabilecektir.
  • Sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin soruşturma ve incelemelerde anlaşılması halinde, için destekten yararlanılamayacaktır. Yararlandırılması halindeyse yararlandırılan tutarlar gecikme zammı birlikte geri alınacaktır.
  • Destekten faydalanılacak dönemde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2022 yılı Ocak ila Aralık döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısının altında olması durumunda, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan aylarda destekten yararlanılamayacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir