isten-ayrilis-bildirgesi-duzenlenen-saglik-sigortasi-bilgilendirme-yazilari

İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları

 
15.08.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile “İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları” başlıklı bilgilendirme yazısı ekranlarda görülmektedir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce işten ayrılan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken; hem işverenlere hem de adına işten ayrılış bildirgesi verilen sigortalılara yönelik ekranda yer alacak olan genel sağlık sigortası bilgilendirme yazıları hazırlanmıştır.

Sigortalıların işten ayrılmalarından sonra, sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla Genel Sağlık Sigortasına ilişkin bilgilendirme yazılarının işverenler tarafından işten ayrılan sigortalılara verilmesi ile işten ayrılan sigortalının sağlık yardımlarından hangi süre ile faydalanabileceği, sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınızın sona erdiği tarihten sonra, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalılığı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmaması halinde, Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceği ve genel sağlık sigortalısı olma ve prim ödeme şartları hakkında bilgi verildiği görülmektedir.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile işverenler 15.08.2014 tarihinde sigortalıları adına işten ayrılış bildirgesi düzenlerken ekte sunulan formları doldurarak işten ayrılan çalışanlarına imzalatacaklar.

Burada asıl merak edilen soru ise, işverenlerin ekte örnekleri olan sigortalılarına işten ayrıldıkları zaman formları doldurarak imzalatmamaları, yani işten ayrılan sigortalının sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmamalarının yasal bir yaptırımının olup olmamasıdır. Özellikle belirtmek isteriz ki konu ile ilgili işverenlere herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Yapılan duyuru, sadece işten ayrılan sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanma süreleri ve koşulları hakkında bilgilendirilmesi niteliği taşımaktadır.

Önümüzdeki süreçte, ilgili duyuruya istinaden yasal yaptırımların çıkması halinde konunun takipçisi olacak ve en kısa sürede bilgilendirme yapacağız.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?