Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışan Sigortalılarla İlgili Yapılacak Bildirimler Hakkında Duyuru

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 

Son zamanlarda bildirge verilme süresince fiili hizmet süresi kapsamında çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi esnasında bazı sorunların yaşanması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.09.2015 tarihinde önemli bir duyuru yayınlanmıştır. Duyurunun bir bölümünden bahsedecek olursak;

“Bilindiği gibi, sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için, 5510 Sayılı Kanunun 40. Maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışması ve söz konusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir. Hal böyle olmakla birlikte Genel Müdürlüğümüzce, fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapan işyerleri ile bu işyerlerine Kurumumuzca verilen iş kolu kodları ve bildirim yapılan belge türleri üzerinde yapılan incelemelerde,

1-Bazı işyerlerinin Kanunun 40. Maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayılmadığı halde bu işyerlerinde çalışan bazı sigortalıların hizmetlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirildiği,

2-Bazı işyerlerinin ise Kanunun 40. Maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayıldığı halde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için belge türü seçiminde hataların yapıldığı anlaşıldığından; fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan ve çalışmayan sigortalıların bildirimlerinde yapılan bu gibi hatalarının önüne geçilebilmesi amacıyla e-Bildirge programlarında değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Bu amaçla hangi iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyerlerinin 40. Maddede sayılan işyerleri arasına girdiğinin tespiti yapılarak hangi iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinin hangi sürelerdeki fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapabileceği belirlenmiş olup, iş kolu koduna göre seçilebilecek belge türleri ekte yer alan tabloda gösterilmiştir.

Örnek 1– “5224- Kargo yükleme boşaltma hizmetleri” iş kolu kodunda tescil edilmiş işyeri işverenlerine, bahse konu işlerin 40. Maddede sayılmaması nedeniyle 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu belge türlerinin seçilmesine izin verilmeyecektir.

Örnek 2- “2561- Metallerin işlenmesi ve kaplanması” iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinde 60 ve 90 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışma yapılması mümkün oluğundan 2561 iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyeri işverenlerine 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu belge türlerini seçmelerine izin verilecek buna karşın 4,5,6, 35 ve 36 nolu belge türleri 180 gün fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için seçilebileceğinden, 2561 iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyeri işverenlerinin 180 güne ilişkin 4,5,6, 35 ve 36 nolu belge türlerini seçmelerine izin verilmeyecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerçekte fiili hizmet süresi kapsamında faaliyet gösterdikleri halde iş kolu kodunun hatalı olması nedeniyle ilgili belge türünü seçemeyen işverenler, iş kolu kodunu ilgili vergi dairesinden düzeltmeleri ve ilgili sosyal güvenlik merkezinde güncelletmeleri halinde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili yukarıda belge türlerini seçebileceklerdir.

İlgili duyurunun tam metni ve diğer açıklamalarına ulaşmak için tıklayınız…

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’nın Ş Koduna Dikkat

Emekliliği yaklaşanların, e-devlet kontrolü sırasında karşılarına çıkan SGK’nın Ş Koduna Dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, bazı …