Çakışan Hizmet Sürelerinin Aktarımına İlişkin Yeni Düzenleme

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri konulu 2014/28 Sayılı SGK Genelgesinde 2015/28 Sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır. Böylece çakışan hizmet sürelerinin aktarımına İlişkin yeni düzenleme yapılmış oldu

2014/28 Sayılı Genelgede; çakışan süreler içinde (4/a) kapsamında ödenmiş primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması başlığı ile 5510 Sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında; “Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.”

2015/28 Sayılı Genelge ile;

“Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.” Hükmü;

“ii- Sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki (4/b) kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde;

1-İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakati ile birlikte imza sirkülerinin (işyeri dosyasında mevcut olup olmadığına bakılmaksızın) ibraz edilmesi,

2-İşverenin Kurumumuza, gerek kendine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması

Kaydıyla, işveren hissesine isabet eden paraların, sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı sağlanacaktır.

İşverenin muvafakatinin olmasına rağmen Kurumumuza borcunun bulunması halinde ise, işveren hissesine isabet eden paralar, öncelikle işverenin kendi borcuna mahsup edilecek, artan bir tutarın kalması halinde, bu tutar sigortalının 4/b kapsamındaki prim borcuna aktarılacaktır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

2014/28 Sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız
2015/28 Sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …