İşbaşı Eğitim Teşvikine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

İş-Kur’ un “işe almak sizden sigortası bizden” sloganıyla tanıtımını yaptığı işbaşı eğitim teşvikine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu 2016-1 Sayılı Genelgesi ayrıntıları ile yayınlanmıştır. İşbaşı eğitim teşviki almak isteyenlerin bu taleplerini nasıl gerçekleştirecekleri, teşvikin genel şartlarına değineceğiz.

Kısaca İşbaşı Eğitim Programı

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi, işyerleri de istemiş olduğu vasıfta işgücünü İŞKUR’dan talep edebilir.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Azami 160 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı olmamak kaydıyla İkinci öğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri işbaşı eğitim programına katılabilirler.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 15. Madde Teşvik Genelgesi

6645 Sayılı Torba Kanunla 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 15. Madde ile İş Kur İşbaşı Eğitim Programına katılanları istihdam eden işverenlere anılan şartları sağlamaları halinde sigorta prim desteğinden faydalanma olanağı sunmuştur.

SGK tarafından yayımlanan 2016/1 Sayılı Genelge ile söz konusu destekten faydalanma şartlarına, süresine, hesaplanma şekline ve alt işverenlerle birlikte faydalanmaya ilişkin ayrıntılar açıklanmıştır.

Prim Desteğinden Faydalanma Şartları

Anılan destekten faydalanabilmesi için;

a- Sigortalının 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlaması ve programın bitimini müteakip üç ay içinde işe alınması,
b- Sigortalının 23.04.2015 ve sonrasında işe alınmış olması,
c- 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması,
d- Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
e- Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
f- Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
g- Tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmesi,
h- Yasal ödeme süresi geçmiş prim aslı, idari para cezası veya gecikme zammı ile gecikme cezası bulunmaması,
i- Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığına ilişkin herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Teşvikten Faydalanma Süresi

Destekten faydalanma süresi işyerinin imalat sanayii sektöründe olup olmamasına göre iki kategoriye ayrılmıştır. Buna göre imalat sektöründeki işyerleri;

– 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar için 48 ay süreyle,
– 01.07.2015- 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan programları tamamlayan sigortalılar için ise 42 ay süreyle;
İmalat sanayii sektörü dışındaki işyerleri için ise;
– 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını bitirenler için 36 ay süreyle,
– 01.07.2015- 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan programları tamamlayan sigortalılar için ise 30 ay süreyle destekten faydalanılabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 2016/1 sayılı Genelgeye ulaşmak için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.