İşsizlik Maaşı 2100 Liraya Mı Çıkıyor?
İşsizlik Maaşı 2100 Liraya Mı Çıkıyor?

İşsizlik Maaşı 2100 Liraya Mı Çıkıyor?

İşsizlik maaşı genel bir ifadeyle, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere Türkiye İş Kurumu tarafından aşağıda belirtilecek şartlar, süreler ve tutarlarda aylık yapılan ödemelerdir.

Hâlihazır sistemde, çalışanlar hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmakla kıdeme göre azami on aya kadar bu ödeneğe hak kazanırlar. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulması şart olup, başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik maaşından faydalanılamaz.

Son günlerde görsel ve yazılı medyada, bu sistemin değiştirileceği ve anılan ödenekten daha yüksek tutarlarda, daha uzun sürelerle yararlanılabileceğine ilişkin haberler yer almakta; prim ödeme şartının esnetileceği, işten ayrılmadan öncesi son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresinin 30 güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının da 300’e düşürüleceği belirtilmektedir.

2016 YILI İŞSİZLİK MAAŞI TUTARLARI NEDİR?

İşsizlik maaşının alt limiti asgari ücretin %40’ı, üst limiti ise %80’i olarak uygulanmakta olduğundan 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yeni asgari ücret sonrasında işsizlik maaşında alt limit 509 TL’den 659 TL’ye, üst limit ise 1.318 TL’ye çıkmış bulunmaktadır.

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER

İşsizlik maaşı almak kolaylaştırılacak, ödeme süresi de 10 aydan 15 aya çıkacak. Ayrıca işsizlik maaşı tutarı da yükseltilecek. Örneğin; 3 bin lira maaş alan bir işsize bu tutarın yüzde 60-70’i işsizlik maaşı olarak ödenecek. Normalde bu kişinin alabileceği en yüksek tutar bin 307 lira iken, düzenleme ile 2 bin 100 liraya çıkabilecek. En düşük işsizlik maaşının da net bin 300 lira olması planlanmaktadır.

  • Mevcut sistemde işten çıkarılan kişiler işsizlik maaşı alabilirken, yeni gelecek düzenlemeyle beraber kendi isteğiyle yani istifa nedeniyle işten çıkanlar da işsizlik maaşı için başvuru yapabilecek.
  • 120 gün olan sigorta ödeme koşulu esnetilerek 100 güne düşürülecek.
  • İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için sürekli çalışma şartı kaldırılarak 30 güne düşürülecek.
  • Mevcut sistemde işsizlik maaşı sadece 10 ay süreyle alınabiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle bu süre 15 aya kadar çıkarılacak.
  • İşsizlik maaşının sürekli geçim kaynağına dönüştürülmemesi için devlet tarafından bazı önlemler alınacak.
  • Gençler için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ayrıcalık sağlanacak.

Konuyla ilgili gelişmeleri siz okuyucumuzla paylaşmaya devam edeceğiz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir