2006 Yılında Geçerli Yasal Oranlar

2006 Yılında Geçerli Yasal Oranlar

Asgari Ücret

 

16 yaşından küçükler için

 

Aylık (brüt) : 450 YTL

 

Günlük (brüt) : 15 YTL

 

16 yaşından büyükler için

 

Aylık (brüt) : 531 YTL

 

Günlük (brüt) : 17.7 YTL

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Ocak.-30 Haziran 2006 1.770.62 YTL/yıl

 

1 Temmuz-31 Aralık 2006 1.815.28 YTL/yıl

 

 

SSK Primine Esas Tavan Matrahı 3.451.5 YTL/ay

 

SSK Primine Esas Taban Matrahı 531 YTL/ay

 

 

 

İşsizlik Sigortası Prim Payları

 

İşçi Payı %1

 

İşveren Payı %2

 

Devlet Payı %1

 

 

 

Özel Sektör İçin Zorunlu İstihdam Oranları

 

(50 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri için)

 

Özürlü %3

 

Eski Hükümlü %1

 

Terör Mağduru %2

 

Aylık Sakatlık İndirimi Tutarları

 

I.Derece Sakatlar (Çalışma gücünün en az %80’ini kaybedenler) 530 YTL.

 

II.Derece Sakatlar (Çalışma gücünün en az %60’ını kaybedenler) 265 YTL.

 

III.Derece Sakatlar (Çalışma gücünün en az %40’ını kaybedenler) 133 YTL.

 

 

 

Gelir Vergisi’nden Muaf Çocuk Yardımı Miktarları

 

1.1/30.6/2006 0-6 yaş grubu 21.33 YTL/ay

 

6 yaz üzeri 10.66 YTL/ay

 

1.7/31.12/2006 0-6 yaş grubu 21.86 YTL/ay

 

6 yaş grubu 10.93 YTL/ay

 

En fazla iki çocuk için geçerlidir.

 

 

 

Sigorta Primine Esas Matrahta Dahil Edilmeyen Yemek, Çocuk, Aile Yardımlarının Miktarları

 

Yemek Yardımı 1.06 YTL/gün

 

Çocuk Yardımı 10.62 YTL/ay

 

En çok iki çocuk için 21.24 YTL/ay

 

Aile Yardımı 53.10 YTL/ay

 

 

 

2006 Yılı Harcamalarına Uygulanacak Vergi İadesi Oranları

 

0-3.600 YTL için% 8

 

3.601-7.200 YTL için % 6

 

7.200 üstü için % 4

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?