Gelir Vergisi Kanunu Değiştiriliyor

Gelir Vergisi Kanunu değiştiriliyor

Kurumlar Vergisinin ardından Gelir Vergisi Kanunu da değiştiriliyor. Yeni düzenleme, ücretliler için ”asgari geçim indirimi”, serbest meslek mensupları için de ”beyin amortismanı” getiriyor.Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal’dan alınan bilgiye göre, Konsey, Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazımı için çalışma başlattı. Bu çerçevede oluşturulan alt komisyonlar, İtalya, Rusya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İsrail, İspanya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avusturalya, Avusturya, Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’nın gelir vergisi rejimlerini mercek altına aldı.

İlkeli, basit, sade, adil, eşit, sürdürülebilir, verimli ve etkin bir gelir vergisi sistemi öngören yeni düzenleme ile ”gelir vergisi tabanını yaygınlaştırması, yaşanabilir bir vergi ortamı sağlanması, mükellef odaklı bir yapı oluşturulması, Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması, kayıtdışı ekonominin önlenmesi ve vergi güvenliğinin güçlendirilmesi” hedefleniyor. Yasa Taslağı’nın Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlığı’na sunulması bekleniyor.

ÜCRETLİLERE VERGİ İNDİRİMİ

Bu arada Konsey çalışmaları sırasında, gelir vergisinde yapılacak bazı temel değişiklikler de şekillenmeye başladı. Vergi Konseyi’nin vergi taslağında yeralması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

– Ücretlilere asgari geçim indirimi: Gelir vergisinde tek tarifeye geçilmesiyle birlikte, ücretlilerin ortadan kalkan vergi avantajının, ”asgari geçim indirimi” müessesesiyle yeniden sağlanması düşünülüyor. Çalışmalarda, hemen hemen bütün ülkelerde ücretlilere yönelik bu tür uygulamaların geçerli olduğu belirlendi.

Sözkonusu sisteme ülkemizde de yer verilerek, işçi ve memurların belli tutara kadar olan  gelirlerinin vergi dışı bırakılması öngörülüyor.

– Vergi iadesinin kaldırılması: Konsey, emeklilerden sonra işçi ve memurlara yönelik vergi iadesinin kaldırılması konusunu da gündemine aldı. Yerine belge alımını sağlayacak yeni bir mekanizma konulmak kaydıyla vergi iadesinin kaldırılması çalışmalar sırasında ele alınacak. Bu konuda son karar siyasi iradeye bırakılacak.

– Vergi tarifesinde değişiklik: Meclis gündeminde bulunan düzenleme ile tek tarifeye dönüşen ve 4 dilime indirilen gelir vergisinde, ileride dilim sayısının 2 veya 3 olması planlanıyor. Bu şekilde daha basit bir sistem hedefleniyor.

KENTSEL RANTLARA VERGİ

– İstihdam üzerindeki vergi yükü düşürülecek: Yeni düzenlemede, yatırımların artırılması, işsizliğin azaltılması ve kayıtdışı istihdamın önüne geçilmesi için istihdam üzerindeki vergilerde indirime gidilmesi planlanıyor.

– Kentsel rantların vergilendirilmesi: Kentlerde, imar planları ve altyapı yatırımlarıyla kıymetlenen yerlere yönelik, ”değer artış kazançlarının vergilendirilmesi” tartışılıyor.

– Kira gelirlerindeki vergi kaçağı önlenecek: Gayrimenkul sermaye iradlarının vergilendirilmesi konusunda, Konsey’de daha önce yapılan bir çalışmada, emlak sektöründe büyük bir vergi kaçağı olduğu belirlenmişti. Yeni düzenlemede, tapu kayıtlarının düzeltilmesi de dahil, gayrimenkul piyasasındaki kaçağın önüne geçilebilmesi ve kira gelirlerinin doğru beyanı için otokontrol mekanizması oluşturulacak.

– Ev ekonomisine destek: Tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere ev üretimini destekleyen bir vergi sistemi getirilecek. Özellikle kadınları iş hayatına çekmek ve varolan kayıtdışılığı önlemek için ev ekonomisi niteliğindeki işlere düşük oranlı vergi uygulanacak.

– Serbest mesleğe ”beyin amortismanı”: Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde yapılacak sistem değişikliği ile doktor, avukat gibi serbest meslek mensupları için ”beyin amortismanı” olarak adlandırılan yıpranma payı uygulaması başlatılacak.

– Zirai kazançların vergilendirilmesinde, ürün çeşitliliği, arazi ölçüleri gibi yeni kriterler getirilecek.

– Basit usül değişiyor: Çalışmalarda büyük bir vergi kaçağı bulunduğu belirtilen basit usülde vergilendirmede de değişikliğe gidilecek. Defter tutma müessesesi, mükelleflere yük olmayacak şekilde zenginleştirilecek.

– Uluslararası muhasebe standartları, Gelir Vergisi Kanunu’nda yeralacak.

– Yatırımların selektif ve bölgesel olmasına yönelik bir teşvik mekanizması uygulamaya konulacak.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …