sosyal güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlikte Köklü Değişiklikler Geliyor

sosyal güvenlik KurumuToplumun gündemini uzunca bir süredir meşgul eden sosyal güvenlik reformu konusunda sona gelindi. AB uyum çalışmaları ve sosyal güvenlik yapısının standardizasyonu kapsamında Sosyal Sigorta ve Sağlık Sigortası uygulamalarını düzenleyen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmesi talebiyle TBMM’ne iade edilmişti. Tasarı, iade edilmesinin ardından sırasıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek aynen kabul edildi. Tasarının herhangi bir değişikliğe uğramaksızın kabul edilmesi sonucunda, prosedür gereği, Cumhurbaşkanı’nca onaylanması ve Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

Düzenleme, emeklilik yaşı, prim günü, emekli aylığı benzeri emeklilik haklarını ilgilendiren uygulamalarda kapsamlı değişiklikler içeriyor. emeklilik hakları bakımından çalışanların aleyhine düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, sağlık sigortası uygulamaları bakımından pozitif olarak değerlendiriliyor.

Tasarıyla öngörülen 18 yaşından küçük çocukların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları, doğum yapan sigortalıya veya sigortası bulunmayan eşi doğum yapan sigortalıya emzirme yardımı verilmesi, özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemi katkı paylarına belirli oranlarda prim muafiyeti tanınması, uygulamadaki yeniliklerden bazıları olarak sıralanmakta.Yapılan düzenlemeyle toplumun tüm kesimleri aynı sosyal güvenlik çatısı altında toplanmakta, uygulamadaki eşitsizliklerin ve aksamaların giderilmesi amaçlanmakta.

Getirilen düzenlemeler geriye dönük olarak herhangi bir hak kaybına yol açmayacak ve yeni hükümler 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ulaşmak için tıklayınz

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?