Ahmet Necdet Sezer

Cumhurbaşkanı Sezer, Emeklilik Yaşının İptali İçin Anayasa Mahkemesi’ne Başvurdu

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun aralarında emeklilik yaşının yükseltilmesinin de yer aldığı bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ahmet Necdet SezerCumhurbaşkanı Sezer, onayladığı Kanun’un 3, 28, 29, 31, 40, 46, 55, 63, 80, geçici 1, geçici 2, geçici 3, geçici 4, geçici 6 ve geçici 9’uncu maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. Sezer, Kanun’un “tanımlar”ı içeren 3. maddesi ile “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 1 Ocak 2007’den sonra sigortalı kapsamına girenlere, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9 bin gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş bulunması koşuluyla aylık bağlanacağının öngörüldüğü 28. maddesinin bazı fıkra ve hükümlerinin iptalini istedi.

YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI

Cumhurbaşkanı Sezer, Kanun’un yaşlılık aylığının hesaplanmasına ilişkin 29, “yaşlılık toptan ödemesi ve ihya” başlıklı 31, fiili hizmet süresi zammını içeren 40, bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırını belirleyen 46. maddelerinin bazı hükümlerini de Anayasa’ya aykırı buldu.

Sezer, Kanun’un “gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlemleri” başlıklı 55, “finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi başlıklı 63 ile prime esas kazançların düzenlendiği 80. maddelerinin bazı fıkra ve hükümlerini Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sezer ayrıca, Kanun’un şu maddelerinin bazı hükümlerinin iptalini istedi:  “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri içeren geçici 1. madde,  Bu Kanun’dan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabına ilişkin geçici 2. madde, Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması, Devlet katkısı ve geçici iş göremezlik ödeneği başlıklı geçici 3. madde, 5434 sayılı Kanun’a ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4. madde,  506 sayılı Kanun’a ilişkin geçiş hükümlerini içeren geçici 6. madde,  Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümlerini içeren geçici 9. maddenin bazı hükümleri.”

Cumhurbaşkanı Sezer, Kanun’u, söz konusu maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için 10 Mayıs 2006’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri göndermiş; TBMM, Kanun’u aynen kabul etmişti. Sezer, TBMM’ye iade gerekçesinde, “sosyal güvenliği salt aktüeryal denge olgusu düşüncesiyle oluşturmanın, ‘sosyal devlet ilkesini savsaklamak anlamına geleceğini’ ve bunun Anayasa ile bağdaşmadığını” vurgulamıştı. Anayasa Mahkemesi, başvuruyla ilgili ilk incelemesini tamamladıktan sonra iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

Kaynak: A.A.

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.