Sosyal Güvenlikte Kamu Primi 2007’de %97 Artacak

Bütçeden sosyal güvenlik kuruluşlarına aktarılan pay artıyor. Haziran sonu itibariyle IMF’ye verilen Niyet Mektubu’nda öngörülen transfer giderleri, 931 milyon YTL aşıldı.
Devletin çalışanları için sosyal güvenlik kuruluşlarına yapacağı prim ödemesi 2007 yılında yüzde 97 oranında artacak. Bunun en önemli nedeni sosyal güvencesi olmayan kesimleri de kapsama alacak olan genel sağlık sigortasının devreye girmesi ile sosyal güvenlik reformunun etkisi olduğu belirtildi.

Bu durumda şimdiye kadar yeşil kart verilenler de artık devlet güvencesi içine gireceği için fatura kabaracak.

Bu yıl ise Haziran ayı bütçe sonuçlarıyla; sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transfer IMF’yle imzalanan Stand by’daki sınır 931 milyon YTL aştı. Bütçeden sosyal güvenlik kuruluşlarına “sosyal güvenlik devlet primi” olarak bu yıl 4 milyar 974 milyon YTL’lik ödenek konulurken, gelecek yıl ödeneğin 9 milyar 820 milyon YTL’ye yükseleceği belirtildi. Devlet prim gideri; 2008’de 10 milyar 245 milyon YTL’ye çıkarken, 2009’da bir gerileme yaşanacağı ve 9 milyar 286 milyon YTL’ye düşeceği öngörüldü.
Bütçeden sosyal güvenlik kuruluşlarına iki kalemden ödenek aktarılıyor. İlki “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri” gideri, diğeri ise cari transferler adı altında Hazine’den Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur’a yapılan transferler. Orta vadeli mali plana göre içinde memur, işçi, sözleşmeli personel ile geçici ve diğer personel için güvenlik kurumlarına yatırılan prim giderleri, gelecek yıl bu yıla göre yüzde 97 oranında artacak. Bu artışta en nemli sebebin 2007 yılında başlayacak olan genel sağlık sigortası olduğu belirtildi. Şimdiye kadar milli gelirin yüzde 0.5’i civarında olacağı tahmin edilen maliyetin bu kaleme yansıtıldığı belirtildi. Yine gelecek yıl Gayri Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 622.6 milyar YTL olarak tahmin edildi. Bu durumda sadece genel sağlık sigortasının maliyetinin yaklaşık 3 milyar YTL olacağı kaydedildi. Bu kalemde ayrıca sosyal güvenlik reformundan kaynaklanacak maliyet de dikkate alındı.

Transferlerde yetkinlik yok

Gelecek yıl 59.1 milyar YTL’lik cari transfer yapılacağı da yapılan tahminler arasında. Bu yıl ise cari transfer ödeneği 49.1 milyar YTL. Bunun içinden 19.5 milyar YTL sosyal güvenlik kuruluşlarına kaynak aktarılıyor. Görev zararları kaleminden de Emekli Sandığı’na yine transfer yapılıyor. Ancak bu kalem içinde ayrıca tarımsal desteklemeler de bulunduğu için 2007 yılı için  tahmin edilen 59.1 milyar YTL içindeki sosyal güvenlik kuruluşlarına aktarılacak kaynak şu anda belirsizliğini koruyor. Yine de bu kalemin topluca yüzde 20 oranında artması sosyal güvenlik kuruluşlarına aktarılacak kaynağın önemli bir orana ulaşacağını gösterdi.
Maliye yetkilileri, 2007 yılında genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik reformunun etkisini düşünerek tahmin yaptıklarını belirtirken, ödenek tahminlerdeki artışın bir diğer nedeninin de bütçe sistemine yönelik değişiklik yapma planı olduğunu kaydettiler. IMF’nin 3 ve 4’ncü gözden geçirme sırasında eleştirdiği ve 1.4 milyar YTL’lik tedbir alınmasını istediği sağlık harcamaları kaleminin diğer ödeneklere dağıtılacağı söylendi. Bu nedenle sosyal güvenlik harcamaları olarak gözüken kalemlerde bunun etkisini de göz önünde bulundurulması istendi.
Haziran ayı bütçe sonuçlarıyla; sosyal güvenlik kuruluşlarına transfer IMF’yle imzalanan Stand by’da yer alan sınırı 931 milyon YTL aştı. Ocak-Haziran döneminde merkezi bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer 12.9 milyar YTL’ye ulaştı. Bu tutarın 2.9 milyar YTL’si ise Emekli Sandığı’na görev zararı olarak aktarılan miktardan oluştu. Niyet Mektubu’nda 30 Haziran itibariyle tavan 12 milyar YTL olarak belirlenmişti. Yine Niyet Mektubu’na göre Eylül ayında sınır 18.4 milyar YTL, Aralık ayında da 24.3 milyar YTL.

Kaynak: Referans Gazetesi

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …