5 Puanlık EYT Teşviki Uygulamasına Dair SGK Genelgesi
5 Puanlık EYT Teşviki Uygulamasına Dair SGK Genelgesi

5 Puanlık EYT Teşviki Uygulamasına Dair SGK Genelgesi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yürütülen yasa çalışması sonucunda 7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. EYT yasası ile yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak işten ayrılış bildirgesi verilen sigortalıların işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik destek primi işveren hissesine beş puanlık indirim yapılacağına yer verilmişti. Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine ilişkin SGK Genelgesi 14 Nisan 2023 tarihinde yayımlandı. Böylece işveren priminden düşürülecek olan beş puanlık indirimin uygulama şekli ve şartları netleşti. Genelgenin detaylarına yazımızdan erişim saylayabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndiriminden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 • Yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.
 • Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması gerekmektedir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmelidir.
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
 • İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmamalıdır.
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespit bulunmamalıdır.
 • 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenler için tekrardan aynı işyerinde işe giriş bildirgesi verilecekse; işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde işe giriş bildirgesi verilmelidir. 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalı (A)’nın yaşlılık aylığına hak kazanması nedeniyle işten ayrılması durumda işveren tarafından bu sigortalı için işten çıkış kodu olarak “8-Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme” seçilmeli ve işten ayrılış bildirgesi verilmelidir. İşten ayrılış bildirgesinin verilmesinin ardından, aynı işyerinde 30 gün içerisinde Sosyal güvenlik destek primi kapsamında işe giriş bildirgesi verilmelidir.
 • İşten ayrılış tarihi ile işe giriş bildirgesi arasındaki 30 günlük sürenin bitim tarihinin hafta tatili veya resmî tatile dek gelmesi durumunda 30 günlük sürenin uzatımına gidilmeyecektir.
 • Yaşlılık aylığına hak kazanması nedeniyle işten ayrılan sigortalının İşten ayrılış bildirgeleri ile sosyal güvenlik destek primi kapsamında Kuruma verilecek olan işe giriş bildirgelerinin aynı işyerine ait olması, yani işyeri sicil numaralarının aynı olması gerekmektedir. İşten ayrılış ve işe giriş bildirgelerindeki işyeri sicil numaralarının farklı olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamayacaktır.

Örnek 1:

06.03.2023 tarihinde işten ayrılış bildirgesi verildiyse ilgili sigortalı için 05.04.2023(dahil) tarihine kadar aynı işyerinde SGDP kapsamında çalışmaya başlaması gerekmektedir.

Örnek 2:

13.03.2023 tarihinde işten ayrılan ve 12.04.2023 tarihinde aynı işyerinde SGDP kapsamında işe alınan sigortalı için 2023/Nisan döneminde bu indirimden yararlanılabilmek için “8-Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme” kodu ile işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi ve en geç 23.03.2023 (dahil) tarihine kadar bu bildirgenin verilmesi, sosyal güvenlik destek primine tabi işe giriş bildirgesinin ise en geç 12.04.2023 (dahil) tarihine kadar düzenlenmesi gerekmektedir.

Örnek 3:

14.03.2023 tarihinde işten ayrıldığı ve 13.04.2023 tarihinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi işe başladığı varsayıldığında, bahse konu sigortalıdan dolayı 2023/Nisan ayında bu indirimden yararlanılabilmesi için bu sigortalıya ilişkin “8-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme” işten çıkış kodundan işten ayrılış bildirgesinin düzenlenerek en geç 24.03.2023 (dahil) tarihine kadar Kuruma gönderilmesi ve yine sosyal güvenlik destek primine tabi işe giriş bildirgesinin düzenlenerek en geç 12.04.2023 (dahil) tarihine kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek 4:

5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalı (D)’nin yaşlılık aylığına hak kazandığı, bu nedenle 15.03.2023 tarihinde işten ayrıldığı ve 16.03.2023 tarihinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi işe başladığı, ancak işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında 28.04.2023 tarihinde gönderildiği ve bu tarihte Kurum kayıtlarına intikal ettiği varsayıldığında, işveren bahse konu sigortalıdan dolayı 2023/Mart döneminde bu indirimden faydalanamayacaktır. Ancak kanundaki diğer şartların sağlanması koşuluyla 2023/Nisan döneminde bu indirimden faydalanabilecektir.

 • Sosyal güvenlik destek primine tabi işe giriş bildirgesi verilenler için, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazinece karşılanacaktır.
 • Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamayacaktır.
 • 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan şartların yanı sıra 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinin birinci fıkrasının “ı” bendinde yer alan şartlara da uygunluk gerekmektedir.

İndirimden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

İşverenlerin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlarında 5 puanlık indirimden yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla işveren sistemi üzerinden “Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan “15510- Sosyal Güvenlik Destek Primi İndirimi” teşvik kaydının yapılması gerekmektedir. İşveren sistemi üzerinden “Teşvikler ve Tanımlamalar” ekranında yer alan “15510/Geçici 95.Madde-SGDP Listeleme/Silme” alanından çekilen teşvik raporunda işyerine ait kaydedilen sigortalılar listelenebilecektir.

İşverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için indirim kapsamına giren sigortalıları muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 15510 kanun numarası seçilerek düzenlenmiş olan “2 nolu Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” veya “48 nolu Yeraltında Çalışanlar Emekliler” belge türleri kapsamında bildirmeleri gerekmektedir.

İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir