Adres Değişikliğinde İşçiye Fesih Hakkı
Adres Değişikliğinde İşçiye Fesih Hakkı

Adres Değişikliğinde İşçiye Fesih Hakkı

İş sözleşmeleri işçi ve işverenin birbirlerine karşı beklentilerini, sorumluluklarını ve yükümlülüklerinin belirlendiği ve imzalanması halinde iki tarafında kabul ettiği sayılan hukuki bir sözleşmedir. Kanunun belirlediği sınırların yanında kanuna aykırı olmayacak şekilde özel durumlar için maddeler eklenebilir. İş sözleşmesine işçi veya işveren uymaz ise karşı tarafa haklı sebeple fesih hakkı doğmaktadır. Haklı sebeple fesih hakkı işçi tarafından kullanıldığında kıdem tazminatı hak edişi doğarken işveren tarafından haklı sebeple fesih gerçekleştiğinde sadece işçinin ay içerisinde hak ettiği ödemeleri yaparak iş sözleşmesini sonlandırabilir.

İşçi tarafından yapılan haklı sebeple fesih gerekçeleri ücretin zamanında ödenmemesi, ayrımcılığa uğrama, işçinin işveren yahut işverenin başka çalışanları tarafından hakarete, şiddete, tacize uğraması vs. şeklinde pek çok gerekçeye dayanabilir. Bunlardan bir tanesi de iş sözleşmesinde esaslı değişiklik gerçekleşmesidir.

Genel kapsamda değerlendirilen bir diğer fesih sebebi de iş sözleşmesinde esaslı değişiklik meydana gelmesidir. İşverenler işçi lehine olan değişiklikleri her zaman yapabilirler. Ancak işçi aleyhinde olan değişiklikleri veya çalışma koşullarındaki değişimleri işçiye yazılı olarak bildirerek işçiden ise yazılı olarak onay alınmalı. İş sözleşmesinde yapılan esaslı değişikliklerden birisi de işyeri adresinin değiştirilmesidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta işyeri adresinin farklı bir şehre taşınmasıdır. İş yeri farklı bir şehre taşındıysa mesafe fark etmeksizin bu iş sözleşmesinde esaslı değişiklik olarak kabul edilir ve işçiye haklı sebeple fesih hakkı doğar. Aynı il sınırları içerisinde farklı bir ilçeye taşınması durumunda ise yine mesafe fark etmeksizin bu bir esaslı değişiklik olarak geçmez ve işçiye haklı sebep ile fesih hakkı doğmaz.

Tabi böylesi bir durumda yargıtay pek çok kriter getirmiştir. Örneğin işyeri adresinin değişmesi işçiye yol maliyeti olarak ekstra bir yük oluşturuyor ise işveren bunu karşılamakla yükümlüdür. Yahut işçinin işyeri değişikliğinin iş açısından gerekli olması gerekmektedir.

Her ne kadar kanunlara göre farklı ilçeye taşınması durumu işçiye haklı sebeple fesih hakkı doğurmasa da. Yargıtay bazı kararlarında durum özelinde işçi lehine karar vermiştir.

Örneğin Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E:2014/28644 K:2016/2012 sayılı karara göre ‘’İşyerinin farklı bir ilçeye taşınması nedeniyle işçi tarafından yapılan fesih haklıdır’’ şeklinde hüküm verilmiştir. Başka bir yargıtay kararında ise  ‘’Avcılarda bulunan işyerinin Güngören’e taşınması sonrası işçinin çalışmaması eylemi haklı sebeple fesihtir’’ şeklinde hüküm vermiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/7921 E., 2011/7364 K. Ve 17.3.2011 T).

Emsal nitelikteki kararlardan birisi de işçinin farklı bir ilçeye işyeri adres değişikliği sonrası yasal bir bildirimde bulunmadan işe gitmemesini ‘’eylemli fesih’’ olarak kabul etmiş ve işçinin haklı sebeple fesih hakkını kullandığı yönünde karar vermiştir. (Yargıtay. 9. Hukuk Dairesi, 2009/36214 E., 2012/1820 K. Ve 25.1.2012)

Unutulmaması gerek ki kanunun ön gördüğü hüküm farklı ilçe değişikliğinin işçiye haklı sebep ile fesih hakkını doğurmadığı, işçiye haklı sebep ile fesih hakkı doğması için işyeri adresinde il değişikliği meydana gelmesi gerektiği yönündedir. Ancak Yargıtay’ın konu özelinde işçinin haklarını korumak için verdiği kararlarda farklılık görülebilmekte ve ilçe değişikliğinde de işçinin haklı sebeple fesih hakkı doğduğuna yönelik hükümler bulunabilmektedir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir