Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergilendirilmesinde Değişiklik
Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergilendirilmesinde Değişiklik

Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edenlerin Vergilendirilmesinde Değişiklik

Ücretli çalışanlar bir hizmet akdine bağlı olarak birden fazla işverende aynı anda veya farklı zamanlarda çalıştığı görülebilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda oluşan kümülatif gelir vergisi matrahlarının takibi de bir sonraki yılın mart ayında verilecek ücret beyannamesinde oluşan gelir vergisi tutarını etkilemektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Ekim 2022 Tarihli ve 31998 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No: 321) 2’nci maddesi gereğince, 311 Sayılı Tebliğin 21‘nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Yıl içerisinde işveren değiştiren çalışan, ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını yeni işverenine bildirerek ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilir. Bu durumda yeni işveren kümülatif matrahı dikkate alarak bordro hesaplamalarını yapar.

Yeni düzenleme ile çalışanın talep etmesi ve işverenlerin de bu talebi kabul etmesi şartıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak kesintiye tabi tutulabilir. Ancak bir bordro döneminde çalışanın farklı işverenlerde kümülatif matrah takibi yapması uygulamada zor olmakla beraber bu talebin işverenler tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir.

Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilenen çalışanın bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir. Bu şekilde çalışana beyannamede ayrıca bir ödenecek gelir vergisi tutarı oluşmayacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir