Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler
Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler

Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler

2 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye verilen “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklik önerileri meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Resmî Gazete’de duyurusu beklenen yeni kanun kapsamında çalışma hayatına da etki edecek önemli değişiklik ve düzenlemeler yer alıyor.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi ile hesaplanıyor.

Kanun ile yapılan düzenlemeler;

  • Hastalık ve analık sigortası kapsamında ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında 3 aylık dönem yerine 12 aylık dönemin esas alınması,
  • İstirahatin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara verilecek olan ödenekte, istirahatin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç tutarının iki katını geçmemesi şeklinde bir üst limit getirilmesi.

Geriye Dönük Teşvik Uygulaması

İşverenlere teşviklerinde yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya online ortamda başvuruda bulunması şartı ile, başvuru tarihinden geriye dönük en fazla altı ay için yararlanılmamış olan teşviklerden yararlanılabiliyor veya daha avantajlı başka bir teşvik ile değiştirilebiliyor.

Kanun teklifinde yapılan düzenleme ile geriye dönük teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesi, hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artması ve uygulamada karmaşaya neden olması gerekçe gösterilerek uygulamaya son verildi.

Nakdi Ücret Desteği

Pandemi nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma uygulaması kapsamında bulunmayan sigortalılara verilen nakdi ücret desteğindeki düzenlemeler;

  • Destek tutarı günlük 47,70 TL’den 50 TL’ye, aylık 1.431 TL’den 1.500 TL’ye artırılması,
  • Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan nakdi ücret desteğinden faydalanamayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 TL nakdi ücret desteği ödenmesi

Sigorta Prim Desteği

Yiyecek ve içecek, internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021/Mart döneminde hizmet akdi bulunan ve Nisan-Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi için Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin tamamı tutarında işverenlerin kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup yoluyla fondan karşılanması teklif edildi.

Destek tutarı: 3.577,50 x %37,5 = 1.341,56 TL

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir