Cumartesi Yıllık İzinden Sayılır mı?
Cumartesi Yıllık İzinden Sayılır mı?

Cumartesi Yıllık İzinden Sayılır mı?

İşçilere, en az 1 yıl çalışmaları karşılığında dinlenmeleri için ücretli izin verilmesi zorunludur. İş Mevzuatında işçilerin hem çalışma süreleri hem de yıllık ücretli izin kullanımı ile ilgili şartlara açıkça yer verilmiştir. Her işveren, kendi iş yerlerinde yasal sınırları aşmamak koşuluyla çalışma saatlerini ve günlerini istediği gibi belirleyebilir. Bu farklılıklar, çalışanların ücretli izin kullanımlarını da etkileyebiliyor.

Yıllık İzin Nasıl Kullanılır?

Yıllık izin hakkı için, çalışanın aynı işveren bağlı kıdem süresinin en az 1 yıl olması şarttır. Çalışan her “1” yılını tamamladığında yıllık ücretli iznine hak kazanır ve bunu takip eden hizmet yılı içerisinde kullanır.

İşçi 6. Yılını tamamlayana kadar her yıl 14 gün izin hak eder. 6. Yılını tamamlayıp 7. Yılından gün almaya başladığı sene hak edişi 20 güne çıkar. 15. yılından itibaren de işçiye 26 gün izin verilir. Yer altı işlerinde çalışanlar için bu süreler 4 gün daha fazla hak edilir. Örneğin 1 yıl maden işinde çalışan bir işçi 14 yerine 18 gün izin hak edecektir.

18 yaşındaki işçiler ile 18 yaşın altındaki işçiler ve 50 yaşındaki işçiler ile 50 yaşın altındaki işçiler en az 20 gün izin hak ederler.

İzinler, 10 gün bir bütün olarak kullanılır, kalan günler bölünerek kullanılabilir.

Hafta Sonlarının İzin Gününden Sayılması

İş Kanunu haftalık en fazla çalışma saatini 45 saat olarak belirlemiştir. Tüm işçilerin haftada 6 gün çalıştığını varsayarak, haftalık çalışmasını tamamlayan işçinin 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı olduğunu belirtmiş ve bunu işçinin “hafta tatili” olarak isimlendirmiştir.

İş Kanunu çalışma sürelerini bu şekilde düzenlerken, işverenleri bazı noktalarda inisiyatif vermiş ve kendi istedikleri gibi düzenleme yapmalarında serbest bırakmıştır. Örneğin, her işçinin haftada 6 gün çalıştığı var sayılsa da, işverenin haftalık çalışma süresini haftanın günlerine istediği gibi dağıtma yetkisi vardır. Günde 11 saati aşmayacak şekilde, günlük çalışma süresini istediği gibi belirleyebilir, haftalık çalışma süresini de 6 günden daha kısa tutabilir. Örneğin, haftalık 45 saat çalışan bir iş yerinde, İş Kanunu hükümlerine göre günde 7,5 saat hafta 6 gün çalışılıyor kabul edilse de, işveren haftada 5 gün günde 9 saat çalıştırarak işçinin cumartesi günlerini boşa çıkarabilir. Bu şekilde bir uygulama aslında işçinin cumartesi günü çalışması gereken 7,5 saatin hafta içi günlere 1’er buçuk saat eklenmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle işçiler, cumartesi 7,5 saat çalışacaklarına hafta içi 9 saat çalışıp cumartesi çalışmasını telafi etmiş olurlar.

İşçilerin fiilen cumartesi çalışmamaları durumunda, yıllık izin kullandıklarında cumartesi gününün yıllık ücretli izin hakkından düşüyor olması uzun zamandır süregelen bir tartışma konusudur. Yasada bu durumun açıkça ifade edilmemiş olması ve genel görüşlerin cumartesi gününü iş günü kabul etmesi nedeniyle iş yerlerinin birçoğu Cuma günü yıllık izin kullanan işçilerin cumartesi günlerini de izin hak edişinden düşüyor.

Yakın zamanda yayımlanan bir Yargıtay Kararı bu konu ile ilgili farklı bir bakış açısı daha oluşturmuştur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02.03.2021 tarihli Esas No: 2021/897, Karar No: 2021/5272 kararında, cumartesi fiilen çalışma günü olmayan iş yerlerinde cumartesinin yıllık izin günü sayılıp sayılmayacağını belirleyecek olanın iş sözleşmeleri olduğu karara bağlandı.

Eğer çalışanın iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü “hafta tatili” günü olarak belirlenmişse, çalışanların izin haklarında bu gün hafta tatili olarak değerlendirilecek. Yıllık izin süresi içine denk gelen Cumartesi günleri izin hakkında düşmeyecek, yıllık izin gününden sayılmayacak.

Cumartesi günü fiilen çalışma olmamasına rağmen, İş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün hafta tatili olduğunu bildiren bir ibare yoksa işveren çalışanın yıllık izin süresi içine denk gelen cumartesi günlerini yıllık izin süresinden sayabilecek.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

Aydın-Çıkın-Gürvit Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Ortağı Av. Ömer Faruk Çıkın'a sorduk: İş yerinde PCR testi ve aşı zorunlu olabilir mi?

1 yorum

  1. “18 yaşındaki işçiler ile 18 yaşın altındaki işçiler ve 50 yaşındaki işçiler ile 50 yaşın altındaki işçiler en az 20 gün izin hak ederler.”
    ….50 yaşın üstündekiler… olacak sanırım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir