Gazetecilerin Kıdem Tazminatı Hakkı - Anayasa Mahkemesi Kararı
Gazetecilerin Kıdem Tazminatı Hakkı - Anayasa Mahkemesi Kararı

Gazetecilerin Kıdem Tazminatı Hakkı – Anayasa Mahkemesi Kararı

Gazetecilerin kıdem tazminatı hak edişleri, 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tazmini Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.  Meslekte en az 5 yıl çalışmış olma ve 1 yıl içinde 6 aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmaması şartıyla kıdem tazminatı hak edebiliyorlardı. Anayasa Mahkemesi her iki hükmün de Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vararak iptallerine karar verdi.

Ankara 21. İş Mahkeme’sinin baktığı bir davada, kıdem tazminat hak edişinde yer alan “meslekte en az 5 yıl çalışmış olma” ve “1 yıl içinde 6 aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmaması” şartının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye başvuru yapıldı. Gerekçede iş ilişkisinin işçi ile işveren arasında kurulduğu ve dolayısıyla işçilerin 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olmaları gerekirken 5953 sayılı kanuna tabi oldukları belirtildi. İşçilerin istihdam güvencelerinin sağlanması, ücret ve diğer alacaklarının teminat altına alınması, 5953 sayılı kanuna tabi çalışan gazeteciler ile diğer kanunlara tabi çalışan işçiler arasındaki farklılığın kaldırılması gerektiğine ve bu ayrımın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi kararı ile (2021/62 E. 20232/89 K. 04/05/2023 Karar Tarihi) gazetecilere kıdem tazminatı ödenmesi için 5953 sayılı kanunda yer alan “meslekte en az 5 yıl çalışmış olma şartı ve 1 yıl içinde 6 aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmamasına ilişkin düzenlemeler iptal edildi.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir