Genç Girişimci Desteği
Genç Girişimci Desteği

Genç Girişimci Desteği

Son yıllarda kendi işini kurup piyasaya atılmak isteyen çoğu girişimci ülkemizdeki ağır ve karışık vergi yükümlülükleri nedeniyle kendi işlerini kurmakta zorluk yaşıyor. İstihdamın arttırılması ve genç girişimcilerin iş hayatına atıldıklarında yaşadıkları zorlukları azaltmak amacıyla yapılan düzenlemeler ile belirli şartlar dâhilinde genç girişimcilere kolaylıklar sağlanıyor.

Yapılan düzenlemelerle gençlerimizi girişimciliğe yönlendirmek amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile gelir vergisi teşviki, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirilmiştir.

Vergi Desteği

Genç girişimci desteği kapsamında sağlanan vergi indirimi, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler için veriliyor. Faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Bir vergilendirme döneminde Teşvik tutarının altında gelir elde edilmesi durumunda teşvikten yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilecektir.

Yararlanma şartları:

  • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak,
  • İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti olmak,
  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  • Kendi işinde bilfiil çalışması ya da kendi işini sevk ve idare etmesi,
  • Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olunmaması,

Sigorta Prim Desteği

Kendi işini kurmaya karar veren genç girişimcilere verilen desteklerden biri de Sigorta Prim desteğidir. Bu kapsamda ilk defa vergi mükellefi sayılan gerçek kişilerin, tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sigorta primleri, Prim esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacaktır.

Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilecektir. Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşmaları gerekmektedir. Ortaklardan birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde tüm ortaklar teşvikten yararlanamayacaktır.       

Yararlanma şartları:

  • Mükellef 18 yaşından büyük- 29 yaşından küçük olmalıdır
  • İlk defa vergi mükellefi olarak 5510- 4b kapsamında gerçek kişi olmak
  • Kendi işinde bilfiil çalışmalı ve işi kendisi sevk ve idare etmeli

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.

1 yorum

  1. 2022 yılı brüt maaşınız 3.577.50×%50.54=1.808.06 zam yapar..3.577.50+1.808.06=5.385.56 TL brüt maaşınız olması gerek miyormu.İşte bundan sonra %7.5 sigorta primi çıkartılıyordu.5.385.56-403.91=4.981.65 TL olması lazım net maaş eğer vergi damga vergisi almıyorlarsa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir