Isınma Yardımına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı
Isınma Yardımına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Isınma Yardımına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

7420 sayılı kanun ile işverenler tarafından çalışanlara 09.11.2022 ile 30.06.2023 tarihleri arasında sağlanan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma yardımları ile ilgili yeni istisna düzenlemesi duyurulmuştu. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2022/26 sayılı genelge ile ısınma yardımlarının sigorta primleri bakımından uygulamasına dair usul ve esaslar açıklanmıştır.

Yapılan ödemelerin prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir;

  • İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödeme yapılması,
  • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin maddenin yürürlüğe girdiği 09.11.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması,
  • Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılması,
  • Mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılan ödemelerin aylık 1.000 ₺’yi aşmaması.

Mevcut Isınma Yardımı Ödemeleri İçin İstisnadan Yararlanılabilir mi?

İşverenler tarafından çalışanlarına iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi kapsamında elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak 7420 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce de bu nitelikte bir ödeme yapılması ve bu ödemenin ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı ve benzeri şekilde ayrıca gösterilmiş olması durumunda, 1.000 ₺ sınırının aşılmaması kaydıyla bu ödemeler için de istisna hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Örneğin; 2022 yılı ocak ayından itibaren (A) işyerinde çalışan bir personele işvereni tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak 1.000 ₺ tutarında bir ödeme yapılmakta ve bordrosunda “yakacak yardımı” adı ile gösterilmektedir. Çalışanın iş akdinin devam etmesi halinde 1.000 ₺ tutarındaki ödeme 30.06.2023 tarihine kadar prime esas kazanca dahil edilmeyerek sigorta priminden istisna edilebilecektir.

Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir