İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşvikinin Uygulama Esasları
İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşvikinin Uygulama Esasları

İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşvikinin Uygulama Esasları

İşverenlerin temel sorumluluklarını yerine getirmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında ödeyecekleri prim tutarlarına değişen oranlarda indirim uygulanabilmektedir. Her teşvikli kanun numarasının kendi içinde özellikli durumları ve yararlanma şartları bulunmakla birlikte temelde; muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresinde verilmiş olması, tahakkuk eden sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmiş olması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması vb. gibi şartlar yer almaktadır.

Uygulama kapsamı diğer teşviklere nazaran daha sınırlı olan ve sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin yararlanabileceği “işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki” ise örnek olarak verilebilir. 

Bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

Yararlanma Şartları

  • İşyerinin, 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
  • İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
  • Meydana gelen iş kazasında ölüm veya sürekli iş göremezlik durumunun olmaması,
  • İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması.

SGK tarafından 11.04.2023 tarihinde yayımlanan 2023/18 sayılı Genelge ile teşvikin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Genelgede belirtilen kurallar;

  • Teşvikten kapsamındaki işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi ve iş kazası bildiriminin yasal süresi yapılması halinde, iş kazasının meydana geldiği tarihi takip eden ay başı itibariyle 3 yıl boyunca teşvikten yararlanılamayacaktır. Teşvik iptali yalnızca ilgili işyeri bazında gerçekleştirilecek olup işverene ait diğer işyerleri teşvikten yararlanmaya devam edecektir.
  • Ancak iş kazası bildiriminin yasal süresi dışında yapılması veya hiç yapılmaması halinde, iş kazasının meydana geldiği tarihi takip eden ay başı itibariyle ve işverenin bu teşvikten yararlanan tüm işyerleri için 5 yıl boyunca teşvikten yararlanılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca işverenin bu teşvikten yararlanan tüm işyerleri için, iş kazasını takip eden ay itibariyle alınan teşvik tutarları, yersiz yararlanma kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
  • Çok tehlikeli sınıfta çalışan sayısı toplamının on ve altına düşmesi halinde takip eden ay itibariyle teşvikten yararlanılamayacaktır.
  • İşyerinin tehlike sınıfının çok tehlikeli sınıftan tehlikeli/az tehlikeli sınıfa dönüşmesi durumunda değişikliği takip eden ay itibariyle teşvikten yararlanılamayacaktır.

Genelgenin tamamını görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir