KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinde Eksik Bildirilen Günlere Tamamlama İmkânı
KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinde Eksik Bildirilen Günlere Tamamlama İmkânı

KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinde Eksik Bildirilen Günlere Tamamlama İmkânı

COVID-19 salgınının çalışma hayatına etkilerini en aza indirmek için pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi uygulamalar işverenler tarafından tercih edilmişti. Uygulandığı dönemde de birçok soru işareti yaşanmasının yanında olası hatalı bildirimler ve sonucunda idari para cezaları da halen karşımıza çıkmaktadır.

7431 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 94’üncü madde ile kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan işverenlere eksik yapılan bildirimlerle ilgili tamamlama hakkı getirilmiştir. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için;

• 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinden yararlanan işverenlerden olması,

• Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ya başvuru yapılması,

• Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirilen günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmesi ve bu bildirime ilişkin primlerin aynı süre içinde ödenmesi.

Belirlenen şartlar dahilinde yapılan bildirimler ve ödenen primler süresinde yapılmış sayılarak idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan bildirimler için iade ve mahsup yapılamayacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir