KKTC ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Yürürlüğe Girdi
KKTC ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Yürürlüğe Girdi

KKTC ile Sosyal Güvenlik Anlaşması Yürürlüğe Girdi

23 Şubat 2017 tarihinde imzalanan ve 7170 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükumeti Arsındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması” 20 Temmuz 2019 tarihinde 30837 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye ile KKTC arasında 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe girmiş olan mevcut anlaşma, 30837 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkmıştı.

Bu anlaşma ile Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin aşağıdaki hususlar düzenlendi:

  • Türkiye Cumhuriyeti bakımından;
  1. Hizmet Akdi ile çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık ve işsizlik sigortaları.
  2. Hizmet Akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortaları.
  3. Kamu çalışanları açısından malullük, yaşlılık, ölüm, genel sağlık sigortaları.
  • KKTC bakımından;
  1. Hizmet Akdi ile çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortaları.
  2. Bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, analık sigortaları.
  3. Kamu çalışanları açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık sigortaları.
  4. 30/96 sayılı Sosyal Güvenlik Hükümlerine Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasasının 2. maddesinde belirtilen emeklilik yasalarına tabi çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortaları.

Bu anlaşmaya göre Akit taraflardan birinde veya her ikisinde ücretli veya bağımsız çalışan bir kişi, istihdam edildiği veya bağımsız faaliyette bulunduğu Akit tarafın mevzuatına tabi olur.

Sağlık yardımlarında, çalışan Akit tarafın mevzuatından yararlanır. Aile bireyleri ise ikamet ettikleri Akit taraf mevzuatından yararlanır.

Geçici görevlendirmelerde, 24 ay gönderen işverenin çalışanı olarak devam eder. Bu süre en fazla 60 aya kadar uzatılabilir.

Bağımsız olarak çalışacaklar, karşı tarafa gittiğinde 90 gün ilk akit ülkenin mevzuatına tabi olurlar. Bu süre en fazla 180 güne kadar uzatılabilir.

Uluslararası taşımacılıkta iş yeri merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. Hizmet sürelerinde İki tarafta da çakışmayan çalışma süreleri birleştirilir.

Anlaşmanın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

asgari-ucret-2015

2015 Yılı Asgari Ücret Tutarları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 2015 yılı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir