Mali Tatilde Geriye Dönük İşe Giriş Bildirimleri
Mali Tatilde Geriye Dönük İşe Giriş Bildirimleri

Mali Tatilde SGK Bildirimleri

Bilindiği gibi her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulaması bulunmaktadır. Vergi ve sigorta bildirimlerin mali tatil süresi içindeyken yapılmazsa cezai bir işlem uygulanmamaktadır. Mali Tatilde SGK Bildirimleri ile ilgili işlemlerde de yasal süre uzatılmış olmaktadır.

2007 yılında 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’ hükümlerine dayanarak uygulanan Mali Tatil 2018 yılında ise haziran ayının son gününün (30.06.2018) cumartesi olması sebebiyle 3-20 tarihleri arasında yer almaktadır.

Mali Tatil Dönemindeki SGK İşlemleri ve İşe Giriş Bildirimleri

5604 sayılı Kanun’un 2. maddesinde”iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir” denmektedir. Bu maddeye istinaden, mali tatil, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışındaki bildirimler için geçerlidir. Mali tatil devam ederken gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalıkları, mali tatil dışındaki günlerde de olduğu gibi, mali tatile bakılmaksızın 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmelidir.

Genel Sağlık Sigortası ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar gereğince yapılan bildirimler  ertelenmektedir.  Yasal bildirim süresi 21-25 Temmuz tarihleri arasında sona eren yükümlülükler 25 Temmuz tarihinde sona erecektir.

Bu bildirimlerden en önemlisi ise işe giriş bildirimleridir. İşe giriş bildirimleri kural olarak işe giriş gerçekleşmeden önceki gün yapılmaktadır. Mali tatil süresi içinde sehven yapılmayan işe giriş bildirgeleri de geriye dönük cezasız olarak yapılabilmektedir.

İşe giriş bildiriminin son günü, mali tatil gününe rastladığında, mali tatilin bitimini takip eden 5 iş günü içinde verildiğinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

Mali Tatilde Belge İbrazı

Mali Tatil yalnızca yapılan beyan ve bildirimlerle ilgili bir tatil dönemidir. Denetim, kontrol, kayıt ve belge taraması gibi konularda verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde mali tatil bitiminden itibaren 5 gün içinde istenen belgeler ilgili kuruma ibraz edilmelidir. Bu süre içinde kayıt ve belgelerini ibraz edenler yasal süresi içinde vermiş sayılacaklardır.

 

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir