Nakit Yemek Parasının Damga Vergisi İstisnası
Nakit Yemek Parasının Damga Vergisi İstisnası

Nakit Yemek Parasının Damga Vergisi İstisnası

İşverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek yardımı türlerin nakit ödemeler yakın zamana kadar yalnızca prime esas kazancın tespitinde asgari ücretin %6’sı oranında kısıtlı bir istisnaya sahipti. Ancak 2022 yılının sonunda yapılan yasal düzenlemeler ile prime esas kazanç istisnasındaki oran %23,65’e arttırıldı, gelir vergisinde de yine belirlenen tutarda istisna uygulanacağı açıklandı.  

2023 yılı günlük brüt asgari ücret: 333,60 ₺

Prime esas kazanç matrahı istisnası: 333,60 x 23,65% = 78,90 ₺

Gelir vergisi matrahının tespitinde günlük istisna tutarı: 110 ₺

30 Aralık Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanan 322 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmakla beraber yeni bir istisnanın da duyurusu yapılmış oldu.

Tebliğin 4’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında “İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, 193 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.” şeklinde açıklanmaktadır.

Yeni düzenleme ile nakit olarak sağlanan yemek yardımı tutarlarında günlük 110 ₺ tutarına kadar yapılan ödemeler damga vergisi matrahının tespitinde istisna edilecektir.

Kart ile Yapılan Yardımlarda Uygulanabilir mi?

Mevcut durumda kart ile sağlanan yemek yardımlarının hali hazırdaki uygulamada da damga vergisinden istisna olması gerektiğine görüşler bulunmakla birlikte mevzuatta açık hüküm bulunmamasından kaynaklı olarak aksi yönde görüşlerle de karşılaşılabilmektedir.

Tebliğde yapılan düzenleme “İşverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinde istisna” başlığı altında duyurulmuş olup kart ile sağlanan yemek yardımlarının kapsam dahilinde olup olmayacağı halen tartışma konusu olarak geçerliliğini koruyor.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Taşınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir