Okul Aile Birlikleri Artık Özel İşyeri Statüsünde
Okul Aile Birlikleri Artık Özel İşyeri Statüsünde

Okul Aile Birlikleri Artık Özel İşyeri Statüsünde

Okul Aile Birlikleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel işyeri statüsünde işlem görecek. SGK işyeri mahiyetlerine göre birbirlerinden farklı anlamlar taşıyan işyeri mahiyet kodları bulunmaktadır. Mahiyet kodlarına göre, farklı işyeri tescil dosyaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri sicil kaydı oluşturulmaktadır.

Okul aile birliklerinin Kamu işyeri olarak tescil edilmeleri ile özel işyeri olarak tescil edilmeleri uygulamada farklılık yaratacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu 19.10.2017 tarih 5276352 sayılı Genel Yazı ile, okul aile birliklerinin özel işveren olarak kabul edildiğini ve mahiyet kodunun “2” olarak tescil edileceğini belirtmiştir.

GENEL YAZI

“Bilindiği gibi, 22/01/2015 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazıda öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerinin kamu işyeri niteliğinde oldukları ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşu olarak işlem görmesi gerektiği, dolayısıyla işyeri mahiyet kodlarının (1) olarak değiştirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.”

İşyeri Mahiyet Kodu Ne Demektir?

İşyerinin kamu veya özel sektöre ait olup olmamasına ve devamlı ya da mevsimlik/geçici olmasına göre işyerine mahiyet kodu olarak;

  • Kamuya ait devamlı işyeri olması durumunda (1)
  • Özel sektöre ait devamlı işyeri olması durumunda (2)
  • Kamuya ait geçici/mevsimlik işyeri olması halinde (3)
  • Özel sektöre ait geçici/mevsimlik işyeri olması halinde (4)

Kodlarından birisi verilmektedir. Daha sonra işyerinde yapılan işe göre uluslararası sınıflandırmada esas alınan NACE prim tarifesinden işkolu kodu verilir. Örneğin İnşaat işyeri için 4120 kodu gibi. Okul aile birlikleri, kamuya ait devam işyeri mahiyet kodu olan “1” nolu koddan SGK işyeri sicil numarası değişikliğe uğrayacak.

SGK genel yazısında da belirtildiği üzere;

“2” nolu mahiyet kodu olan, “özel sektöre ait devamlı işyeri” mahiyet kodu işyeri sicillerine işlenecektir. Mahiyet kodu değişikliği ile okul aile birlikleri de Kamu işyeri statüsünden çıkarak özel işyeri statüsüne kavuşacaklardır.

SGK Genel Yazı’sı için tıklayınız..

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir