Torba Yasa’da AGİ

5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘7061 – Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ veya kamuoyunda bilinen adıyla Torba Yasa’da AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması da yer aldı. Bunun yanı sıra, 299 No’lu Gelir Vergisi Tebliği de AGİ’yi kapsıyor.

Torba Yasa’da 15. Madde olarak yer alan ve 193 sayılı Kanun’a geçici olarak yapılan ekleme ise şu şekilde:

GEÇİCİ MADDE 87– 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

İlgili maddenin de yer aldığı 299 No’lu Gelir Vergisi Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

AGİ Nedir?

Asgari Geçim İndirimi, ya da kısaca AGİ, çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına göre değişen, asgari geçime karşılık gelen kısmın toplam gelirden çıkarılarak vergi dışı bırakılma uygulamasıdır.

AGİ Nasıl Hesaplanır?

01.01.2008 tarihinden bu yana hesaplanan Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücreti esas alır.

Yıllık brüt asgari ücret üzerinden:

– Ücretlinin kendisi için % 50’si
– Çalışmayan ve geliri bulunmayan eşi için % 10’u
– İlk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğerleri için %5’i esas alınarak ve her bir çocuk için ayrı ayrı

uygulanır.

Kimler AGİ’den Faydalanabilir?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.  maddesi  kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler faydalanabilmektedir.

AGİ’mi Nasıl Kolayca Hesaplayabilirim?

Tazminat, maaş ve AGİ hesaplama platformumuz üzerinden kolayca hesaplamak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

1 yorum

  1. Asgari ücretle çalışıyorum. Eylül ayında 29 lira ekim ayında 29 lira ve kasım ayında 75 lira kesinti yapıldı. Aralık ayında 12 liralık bir artış yapılarak 1416 lira maaş aldım ocak ayında da yeni asgari ücret olan 1603 lira maaş aldım. Kesintiler yasa çıktıktan iki ay sonra bile iade edilmedi. Yardımcı olabilir misiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir