Vergi Kanunları Tasarısı Meclis’te

Asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalmasının önlemi, istihdam artışı ve yatırım teşviklerine dair yeni düzenlemelerin yer aldığı Vergi Kanunları Tasarısı Meclis’te. Torba yasa olarak meclise gönderilen tasarının detayları, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından paylaşıldı.

Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi için, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulacağını söyleyen Ağbal; AR-GE ve tasarım merkezleri ile üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanılan yeni makine ve teçhizat alımları ile, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarında 31/12/2019 tarihine dek KDV istisnası getirileceğini belirtti.

İş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınarak, ödemenin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması hedeflenirken; 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasının 2018’de devam edeceğini ifade eden Maliye Bakanı; bunun yanı sıra ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılacağını vurguladı.

2020 yılı sonuna kadar iş hayatını etkileyecek düzenlemelerin bir kısmı şöyle:

  • İşe alınan sigortalılarla ilave istihdam açan özel sektör işverenlerine 12 ay süreli gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviği getiriliyor
  • İmalat ve bilişim sektöründe ilave istihdama yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak
  • Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 aydan 18 aya çıkarılacak
  • İşverenlerin kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vermek amacıyla doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarın %15’ini geçmemek kaydıyla sağladığı menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek

Teşviklere Dair Yenilikler

Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye dönük yararlandırılmaması ve faydalanılan teşvikin başka teşvikle değiştirilmemesi ile en geç altı ay içinde yararlanılmadığı takdirde kaybedilmesi; fakat önceki dönemlere dönük olarak bir ay süreyle başvurulduğu takdirde geçmiş hakların tayini söz konusu olacak.

Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ve sosyal güvenlik kurumuna hizmet sunan özel hastane ve diğer medikal servislerin sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden faydalanmaya başlayacağı belirtildi.

Kaçak Madene Ceza

Kaçak madencilik faaliyetleri için hapis cezası ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesine dair düzenleme de torba yasa kapsamında yer alıyor. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdiği maden işletmelerinde çalışanlar için çalışma saatinde azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri getiriliyor. Keza, maliyet artışları için bir  destek de yapılan planlamalar içinde yer alıyor.

2003 – 2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinde meydana gelen iş kazalarında hayatını yitiren sigortalıların eş ve çocuklarından, yoksa kardeşlerinden birisinin kamuda istihdam edilmesi de düzenlemenin içinde.

Arabuluculuk, BES, Genç İstihdamı ve Diğerleri…

Arabuluculuk ile çözüme gidilecek ihtilaflar için maktu karar ve ilam harcının alınması üzerine düzenleme planlanırken; Bireysel Emeklilik Sistemi teşvikine dönük olarak 1000 lira ilave devlet katkısının değerlemeye tabi tutulması, iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar arttırılabilmesi gündemde.

Genç istihdamına yönelik, 18-25 yaş arası sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışmaya başladıkları tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir