Yangın Bölgelerinde Sigorta Primi Ertelemesi
Yangın Bölgelerinde Sigorta Primi Ertelemesi

Yangın Bölgelerinde Sigorta Primi Ertelemesi

Yangın felaketinin ardından, bölgedeki iş yerlerinin sigorta prim ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili bir düzenleme yapılacağı medya kanalıyla duyurulmuştu. Beklenen düzenleme 9 Ağustos 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanan Genel Yazı ile yapıldı.

Yangınlar ülkenin birçok bölgesinde eş zamanlı başlamıştı. Fakat bazı bölgelerde yangın bir felakete dönüşmeden hemen söndürülürken, bazı bölgelerde günlerce devam etti. Yangının felaket boyutuna geçtiği illerde yaşam fazlasıyla etkilendi. Bu nedenle, bu bölgeler için 5510 sayılı Kanundan doğan yasal sorumlulukların hem bildirim/beyan hem de ödeme noktasında erteleme yoluna gidildi.

Prim Ertelemeleri Hangi Bölgeleri Kapsayacak

Yangından en çok etkilenen yerler Akdeniz ve Ege bölgesiydi. Bu nedenle Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye illerine bağlı ilçelerde geçerli olacak şekilde prim erteleme düzenlemesi yapıldı. Aşağıda belirtilmiş ilçeler, bahsedilen tarih aralığında “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kabul edildi ve mücbir sebep kapsamına alındı. Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanun’un 91. maddesi gereği sigorta primlerinin beyan edilmesi ve ödemelerinde erteleme hakkı tanındı.

 • 28.7.2021-01.11.2021 tarih aralığında;

Antalya: Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa ve İbradı ilçeleri

Mersin: Aydıncık ve Silifke İlçeleri

Osmaniye: Merkez ve Kadirli ilçeler

 • 29.7.2021-01.11.2021 tarih aralığında;

Muğla: Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçeleri

Adana: Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri

Bildirim, Beyan ve Ödemeler İçin Son Tarih Nedir?

Mücbir sebebin başlangıç tarihi, Antalya, Mersin ve Osmaniye’de bulunan ilçeler için 28 Temmuz 2021; Muğla ve Adana’daki ilçeler için 29 Temmuz 2021 olarak belirlendi. Bu nedenle tüm prim bildirim ve ödemelerinde bu tarihten sonrası ve öncesi üzerinden değerlendirme yapılacak.

 • İlçeler için mücbir sebebin başladığı tarih itibariyle26 Ağustos 2021 tarihine kadar geçen sürede 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannameler, 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kuruma verildiğinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı bildirimleri ile ilgili bir erteleme söz konusu olmayıp, bu bildirimlerin zamanında gerçekleştirilmesi gerekiyor.
 • İlçeler için mücbir sebebin başladığı tarihten önce vadesi geçmiş mevcut prim borçları ile 2021 Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 30.11.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ertelenmiştir.
 • İlçeler için mücbir sebebin başladığı tarihten 26 Ağustos 2021 tarihine kadar geçen sürede verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır. Mücbir sebebin başladığı tarihten önce yasal ödeme süresi geçmiş borçları 30.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi kaydıyla iş yeri teşviklerden yararlandırılabilecek.
 • Erteleme kapsamına giren iş yerlerinin afetin meydana geldiği tarihlerde ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 30.11.2021 tarihi dâhil düzenlenecek “borcu yoktur” belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.
 • Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden kesinti yapılmayacaktır.
 • Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş prim borçlarının, mücbir sebebin başlangıç tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ya da hak sahiplerinin; ödeme vadesi mücbir sebebin başladığı tarihle 1 Kasım 2021 tarihi arasında sona eren taksitlerini 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödemesi durumunda yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır.
 • Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacaktır.
 • 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki mücbir sebepten ertelenen borçların tecil faizi alınmaksızın ya da daha düşük bir tecil faiz oranı ile taksitlendirilebileceği hüküm gereği; 28.02.2022 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması ve 2013/14 sayılı Genelge’de belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla ertelenen borçlar taksitlendirilebilecektir.

9 Ağustos 2021 tarihli E-35158785-309/7-202.99-29084065 sayılı SGK Genel Yazı’sının aslına ulaşmak için tıklayın.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir