idari-para-cezalari

1475 Sayılı İş Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri

1 – 4/7/1975 tarih ve 1927 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya (Madde numaraları: 14, 24, 26, 98) değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:

Madde 14 – (25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Hizmet akdinin 17 nci maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16 ncı maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen sebeplerle işçi tarafından veyahutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshi halinde üç yıldan fazla çalışmış olmak şartıyla işe başladığından itibaren her tam yıl için işçiye 15 günlük ücreti tutarında tazminat verilir.

Altı aydan fazla süreler yıla tamamlanır.

  • 1475 Sayılı İş Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …