2014/26 sayılı Genelgede GSS süreleriyle ilgili yapılan değişiklikler

G E N E L G E

2015 –11

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60 ıncı madde ile Kurum alacaklarının yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin 25/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları yönünden geçici 60 ıncı maddenin on dokuzuncu fıkrasında Bakanlar Kuruluna bu sürelerin uzatılmasına ilişkin yetki verilmiş olup; 31/3/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanunun geçici 53 üncü maddesinde yer alan gelir testine başvuru süresi ve geçici 60 ıncı maddede yer alan yapılandırmaya başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi altı ay süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının gelir tespitine başvuru, yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri için yapılan düzenlemeler nedeniyle, 2014/26 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Genelgenin tümünü indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ramazanda Yapılan Ayni Yardımlar

Birçok işveren; çalışanlarını motive etmek için ramazan ayı, yılbaşı, bayram gibi özel günlerde yardımda bulunmak …