İsteğe bağlı sigortalılar, hangi tarih itibarıyla sigortalı olacaklardır?

İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat eden sigortalıların, isteğe bağlı sigortalılıkları; müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yapılandırma Fırsatında Son Haftaya Giriliyor

Yapılandırma Fırsatında Son Haftaya Giriliyor

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin …