Etiket Arşivleri: isteğe bağlı sigorta

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir? Koşulları Nelerdir?

istege-bagli-sigortalilik-nedir-kosullar-nelerdir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. Ülkemizde 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden sonra reforma giren sigorta uygulamaları, birçok vatandaşımız tarafından yeterince iyi bilinememektedir. Yazımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği isteğe bağlı sigortalılık hak ve yükümlülüklerini, hangi şartlarda sigortalılığın son bulacağını ve isteğe bağlı …

Devamı »

İsteğe bağlı sigorta

Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde anılır. (5510 sayılı Kanun madde 50) Torba Yasa İle SGK Prim Borçlarına Yapılandırma Geliyor SGK İdari Para Cezalarında Yeni Düzenlemeler

Devamı »

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık …

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalılık Hükümlerinden Yararlanma Şartları

İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartları Türkiye’de ikamet etmek: Ancak, Genelgenin 2.1.4’üncü maddesinde belirtilenler ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmayacaktır. 18 yaşını doldurmuş olmak Zorunlu sigortalı olmamak veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay …

Devamı »