is-sozlesmesinin-feshi

Çalışma Koşullarım Değişti, Tazminatımı Alarak Ayrılabilir Miyim?

Soru:

Fabrika içerisinde 4 sene çalıştığım bölümden alınarak çalışmak istemediğim bir başka bölüme verildim. Çalışırken zorlanıyorum. İş sözleşmemi feshedersem tazminat alabilir miyim?

Cevap:

Çalışma şartlarında, işyeri uygulamalarında veya iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik yapmak isteyen bir işveren, durumu yazılı olarak işçiye bildirmekle yükümlüdür. İşçi tarafından “6” gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamayacak, iş sözleşmesinin bu nedenle feshi durumunda, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Sözü edilen değişiklikler konusunda,  iş sözleşmesinde görev yeri değişiklikleri hakkında herhangi bir  düzenleme yapılıp yapılmaması da önem taşımaktadır.

 


 

Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi ile İlgili Kanun Hükümlerini ve Uygulamayı Doç. Dr. M. Erdem Özdemir’e sorduk:

4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatına göre; Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi hangi koşullarda mümkündür?

  • İkramiyesi ya da sosyal yardımları elinden alınan çalışan, iş sözleşmesini feshedebilir mi?
  • Bu şekildeki fesih, kıdem ve ihbar tazminatı hakkını doğurur mu?
  • Esaslı sebep ve açık şekilde kabul şartı nedir?
  • Hangi durumlar esaslı sebep teşkil eder?
  • Çalışma koşullarındaki değişikliğin; bildirim, kabul veya ret usûlleri nelerdir?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doçent Doktor Erdem Özdemir, Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi ile ilgili merak edilenleri ilgili Yargıtay kararları ve örneklerle iskanunu.tv için cevaplıyor.

 


 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!