is-aramak

İşsize İş Bulana Ceza

Zaman zaman iş bulma vaadiyle iş arayan kişilerden para alanları ve “Hamil-i Kart” ile başkalarının işe girmesine yardım edenleri duymuşsunuzdur. Bakan Faruk Çelik’in hazırladığı Kanun Tasarısı ile bu kişi ya da kurumlara yüksek para cezaları verilebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik özel istihdam büroları, işçi kiralama, uzaktan çalışma ve taşeron işçilik alanlarında köklü değişiklikler getirecek tasarı taslağını hazırladığını açıkladı.

4857 Sayılı İş Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı ile iş bulma konusunda sınırlama getirilecek.

Taslak kabul edilirse, Hamili Kart uygulaması sona erecek. Taslağın 13. Maddesinde Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere 10 bin lira ceza kesileceği belirtilmiştir. Sadece Özel İstihdam Bürosu açmaya yetkisi olanlar ya da İş-Kur’dan iş bulma izni alanlar iş bulmaya yetkili olabilecekler.  Bu yetkilere sahip olmadan iş bulma faaliyetini yürütenler aynı suçu ikinci defa işlerlerse cezayı iki katı şeklinde ödeyecekler.
İstihdam büroları sadece işverenlerden işçi bulmaya yönelik olarak ücret alabilecekler, işçilerle sigortasız, sendikasız ya da asgari ücretin altında çalışacaklarına dair şartlarla sözleşme yapamayacaklar ve iş arayan kişilerle ücret için pazarlık yapamayacaklar. İstihdam büroları kendi portföylerinde yer alan işçilere geçici iş sağlamanın yanı sıra İş-Kur’a kayıtlı, işgücü uyum programlarını başarıyla tamamlayan yeni meslek sahibi olan işsizlerin iş bulmasına da aracılılık edebilecekler.

Özel istihdam bürolarını Türk vatandaşlarının haricinde çalışma izni olan yabancı uyruklu kişiler de kurabilecekler. Yöneticilerin ve kurucu ortakların rüşvet, hileli iflas, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmaları şartı aranacak.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …