Kıdem

3600 Prim Gün Sayısı Olan Çalışanın Kıdem Tazminatı

Soru:

“Bir köşe yazısında 3600 işgünü ödenmiş, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 15 yılı dolmuşsa kıdem tazminatı alabileceğini okudum.

Hatta işçinin aynı işyerinde 15 yılı doldurmasına gerek olmadığını ve en son çalıştığı işyerinde çalıştığı süre kadar tazminatın hesaplandığını okudum.

Doğru mudur?”

Cevap:

Dediğiniz gibi 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gün sayısı olan bir çalışan sosyal güvenlik kurumundan kıdem tazminatı hakkı kazandığına dair belge alarak işverene başvurduğunda iş sözleşmesini feshederek tazminat hakkına sahip olabilmektedir. Hatta bu 15 yıllık sürenin aynı işverene bağlı olarak geçirilmiş olması gerekmemektedir.

AMA burada özenle belirtmek isteriz ki 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim gün sayısı her çalışanımızı kapsamamaktadır.

Peki hangi çalışanlar 3600 prim ödenme şartı ve 15 yıllık çalışma süresine tabi?

08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için adına prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresine dair en kolay şart ise 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödenmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumunca bu şartı yerine getirenlere kendi istekleriyle işinden ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı ödenmesine esas yazı verilmekte ve bu yazıya istinaden de işverenler tarafından işçilere kıdem tazminatları ödenmektedir.

08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler hangi şartlarda kıdeme tabidirler?

Bu bağlamda, 8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik şartları iki grupta toplanmıştır. Birincisi, kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını tamamları ve 7000 gün prim ödemeleri, ikincisi ise yaş şartları 58/60 olmak üzere 4500 gün prim ödenmesi ve 25 yıl sigortalılık süresinin bulunmasıdır.

Sonuç

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı 08.09.1999 tarihinden önce işe giren vatandaşlarımız için geçerli olup 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa işe giren vatandaşlarımız için 2 şart vardır. Bunlardan birincisi kadınların 58 yaşını erkeklerin ise 60 yaşını tamamlamaları ve 7000 gün prim ödemeleri, diğer şart ise yaş şartları kadınlar 58 erkekler 60 olmak üzere 4500 gün prim ödenmesi ve 25 yıllık sigortalılık süresinin bulunmasıdır.

Kıdem tazminatı ile ilgili kanun maddesi, yargıtay kararı, videolu anlatım ve hesaplama aracına ulaşmak için İş Kanunu Sözlük maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

kidem

3600 Prim Gün Sayısı Olan Çalışanın Kıdem Tazminatı

“Bir köşe yazısında 3600 gün primi ödenmiş sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 15 yılı dolmuşsa …