İşe İade

4857 sayılı İş Kanunu gereği Kanunla getirilen koşulları sağlayan işçiler iş güvencesi kapsamındadır. İş güvencesi kapsamına alınmış bir işçinin iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren feshin geçerli bir nedene dayandığını bildirmek ve feshi yazılı olarak gerçekleştirimekle yükümlüdür. Kanunun aradığı koşullara uymayan iş sözleşmeleri feshi sonucunda işçiler feshin geçersiz sayılması talebiyle yargı yoluna başvurabilmektedirler. Mahkemelerce feshin geçersizliğine karar verildiğinde,  işçinin işe iadesine karar verilmiş olmaktadır.

Konu ile ilgili;

Kanun Maddeleri için tıklayınız: 4857/20 ve 4857/21

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Sendikal Nedenlerle Fesih ve İşe İade Sonuçlarına Dair Yargıtay Kararı)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü ile İlgili Yargıtay Kararı)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade, İş Güvencesi Uygulamaları)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Ekonomik Kriz Bahanesiyle İşçi Çıkarılması)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Feshin Geçersizliği)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Haklı Neden Olmadan Yapılan Fesihte İşe İade)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davasında Belirlenen Tazminat Miktarının Üst Sınırdan Belirlenmesi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşverenin Haksız İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Belirli Süreli Hizmet Akdi İle Çalışan Kişinin İş Güvencesi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe Başlatmama Tazminatının En Üst Sınırdan Hesaplanması)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davasında İşe Başlatmama Tazminatı)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Alt İşverenlik İlişkisi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İş Güvencesinde Hak Düşürücü Süre)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşçinin Verimsizliğini İleri Sürerek İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davası Açma Süresi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusuİşverenin Halklı Nedenle İş Akdi Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşvrenin Dava Açıldıktan Sonra İşçiyi Başka Şehirdeki İşyerine İşe Daveti)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşyerinin Devredilmesinden Sonra İşçinin İş Akdinin Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Sendikal Tazminat)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Taleple Bağlılık İlkesi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Yeni Teknolji Gereği İş Akdinin Feshi)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davasında Boşta Geçen Süreler Ve Tazminat)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşe İade Davasında Tüm Tanıkların Dinlenmesi Gereği)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (İşyerinde Yeniden Yapılanma)

Yargıtay Kararı  için tıklayınız. (Taşeronun Muvazaalı Olması)

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı

Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı

Asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemeleri içeren genelge duyuruldu.