İstifa

İşveren işçi ilişkileri yazılı olarak yapılan iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf diğer tarafa bildirimde bulunur. İş sözleşmesinin işçi tarafından kendi iradesi ile feshedilmesi iş hukukunda istifa olarak tanımlanmaktadır. İstifa; işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi için haklı veya zorlayıcı bir nedenin bulunmadığı, feshin özel nedenlerle gerçekleştiği durumlardır.

Konu ile ilgili;

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İstifa Eden İşçinin İş Güvencesine İlişkin Yargıtay Kararı)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (Başka Bir İşverene Ödünç Verilen İşçinin Haksız İş Akdi Feshi)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İstifa Eden İşçinin İş Güvencesine İlişkin Yargıtay Kararı)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İşçinin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İşçinin İstifa Etmesi  Halinde İhbar Tazminatı)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İşçinin İstifa Ettiğini Açık Bir Şekilde Yazmaması)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İşçinin Nedensiz Olarak İşyerinden Ayrılması)

Yargıtay kararı için tıklayınız. (İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi)

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!