haydar-polat-iskanunutv

Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

İş Kanunu Mevzuatı’na göre, kıdem tazminatı hakkı doğuran koşullar nelerdir?

  • Kıdem tazminatı konusu hangi kanunda düzenlenmiştir?
  • Kıdem tazminatına hak kazanmak için asgari kıdem süresi ne kadardır?
  • Hangi koşullarda feshedilen sözleşmeler kıdem tazminatına hak kazandırır?
  • Kadın işçinin evlenmesi kıdem tazminatı hakkı doğurur mu?
  • Çalışanın ölümü durumunda kıdem tazminatı hakkı kime geçer?

İlke Hukuk Bürosu‘ndan Avukat Haydar Polat, Kıdem Tazminatı ile ilgili en temel bilgileri iskanunu.tv için anlatıyor.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Süresi

Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Süresi

Aynı işverene bağlı çalışılan süreler kıdem tazminatı açısından nasıl değerlendirilir? İşten ayrıldıktan yıllar sonra eski işverenine bağlı çalışan işçinin kıdem süreleri birleştirilir mi?